Aktualności

21 grudnia 2017 13:57 | Aktualności

BUDŻET GMINY NA 2018 r. UCHWALONY

Podczas XXX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 20 grudnia 2017 r., głównym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2018. W uchwale budżetowej ustalono dochody budżetu gminy na rok 2018 w łącznej kwocie 24 693 949,47 oraz wydatki budżetu gminy na rok 2018 w łącznej kwocie 30 527 749,47 zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 17 103 522,26 zł.
Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zaplanowywanych do realizacji w 2018 r. zalicza się:

1. budowę systemu kanalizacji zbiorczej w Trzebiechowie,
2. przebudowę dróg gminnych w Trzebiechowie (ul. Sportowa, Wiśniowa, Sosnowa i Kwiatowa),
3. przebudowę dróg gminnych w Trzebiechowie (ul. Lisia, Ptasia),
4. przebudowę drogi gminnej na działce nr 306/1 w Swarzynicach,
5. dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1198F w Podlegórzu,
6. remont pokrycia dachowego zabytkowego Pałacu w Trzebiechowie,
7. przebudowę drogi gminnej (ul. Trojaków) wraz z kanalizacją deszczową i budową zbiornika wód opadowych,
8. budowę gminnej drogi rowerowej Trzebiechów – Swarzynice (II etap),
9. wymianę grzejników w budynku hali sportowej w Trzebiechowie,
10. rozbudowę placu rekreacyjnego w miejscowości Radowice, Swarzynice oraz uzupełnienie infrastruktury punktu informacji turystycznej w Trzebiechowie,
11. remont świetlicy wiejskiej w Głuchowie,
12. modernizację budynków OSP w Trzebiechowie i Głuchowie,
13. montaż lamp solarnych w sołectwach Gębice, Mieszkowo, Swarzynice, Ledno-Głęboka.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2018 otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w Trzebiechowie. W ostatecznym głosowaniu
nad przyjęciem uchwały 10 radnych opowiedziało się „za”, 4 radnych było „przeciw” uchwaleniu budżetu gminy na 2018 rok.

Szanowni mieszkańcy Gminy Trzebiechów przed nami rok bardzo ciężkiej pracy, czas realizacji inwestycji o kluczowym znaczeniu dla naszej gminy (kanalizacja, modernizacja dróg itp.) Większość z wyżej wymienionych zadań musi zakończyć się do 30 kwietnia bądź 31 sierpnia 2018 r., co wynika z programów współfinasowanych ze środków europejskich. Gorąco wierzę w to, że wszystkie przedsięwzięcia zostaną pomyślnie zrealizowane i w znaczącym stopniu poprawią jakość życia w „naszej małej ojczyźnie”

Wójt Gminy

- Izabella Staszak -

Przeczytano: 463 razy.| Wydrukuj|Do góry