Aktualności

18 stycznia 2018 16:57 | Aktualności

SPOTKANIE NOWOROCZNE

W dniu 17 stycznia 2018 r. w auli Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie odbyło się spotkanie noworoczne włodarzy Gminy z mieszkańcami oraz zaproszonymi gośćmi. Wśród osób biorących udział w spotkaniu byli przedstawiciele: przedsiębiorców, rolników, straży pożarnej, policji, środowisk medycznych i sportowych, leśników, duchowieństwa, Rady Gminy w Trzebiechowie, sołtysi, emeryci, tegoroczni jubilaci „złotych godów”, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy Urzędu Gminy w Trzebiechowie. Spośród wielu zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Czesław Fedorowicz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Pani Małgorzata Łukiewska – Dyrektor Gabinetu Zarządu Województwa, Pan Dariusz Wróblewski – Starosta Powiatu Zielonogórskiego, Pani Danuta Jurzak – Zastępca Burmistrza Sulechowa oraz Pan Jerzy Fabiś – Burmistrz Kargowej. Swój udział w spotkaniu początkowo potwierdzili również Pani Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Pan Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski, jednakże ze względu na pełnione funkcje i liczne obowiązki zawodowe ostatecznie nie  mogli pojawić się na spotkaniu. Przesłali w swoim imieniu życzenia noworoczne, które dla Państwa przekazuję w załącznikach poniżej.

Zaproszonych gości powitała Wójt Gminy Izabella Staszak, która podziękowała zebranym za przybycie, podziękowała przedstawicielom wszystkich środowisk, za ich trud, wysiłek i ciężką pracę na rzecz Gminy Trzebiechów. Podsumowała 2017 r. oraz wskazała priorytety i kierunki rozwoju Gminy na rok obecny. Głos zabrali również zaproszeni goście, którzy poza życzeniami, stwierdzili, że Gmina Trzebiechów, ze względu na determinację jej włodarza, stała się ważnym punktem na mapie województwa lubuskiego. Dostrzegli oni zdolności organizacyjne oraz umiejętności w pozyskaniu środków unijnych, które zostaną wykorzystane do realizacji kluczowych inwestycji na terenie Gminy w 2018 r. Spotkanie zakończył występ wokalny dzieci i młodzieży z Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie, które przepięknie zaśpiewały kolędy i pastorałki oraz muzyczny recital Pani Elżbiety Łakota, która zgromadzonym przygrywała na akordeonie. Spotkanie prowadził Dyrektor TOK – Tadeusz Wojter.

Serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie i udział w spotkaniu noworocznym. Gorące podziękowania i słowa uznania kieruję do Pani Wandy Pietruszyńskiej oraz Pań z KGW w Swarzynicach, które pięknie udekorowały salę i przygotowały poczęstunek dla zaproszonych gości. 

Zastępca Wójta 

Bartłomiej Cybulski

Przeczytano: 443 razy.| Wydrukuj|Do góry

SPOTKANIE NOWOROCZNE