Aktualności

16 lutego 2018 08:12 | Aktualności

KRUS ogłasza Ogólnokrajowy Konkurs - Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze, uprzejmie informuje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizują XVI edycję Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Konkurs ma na celu promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Laureaci etapów wojewódzkiego i krajowego zdobędą nagrody rzeczowe i wyróżnienia.

Udział w Konkursie mogą wziąć pełnoletnie osoby prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli), które wypełnią formularz zgłoszeniowy. Formularz należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem np. poczty do najbliższej placówki terenowej lub Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zielonej Górze do 31 marca 2018 roku. Formularze są dostępne w placówkach terenowych i oddziałach regionalnych KRUS, w prasie rolniczej, na stronie internetowej KRUS (www.krus.qov.pl)

Komisja konkursowa oceni zgłoszone gospodarstwa, biorąc pod uwagę przede wszystkim:
•   organizację obejścia i podwórza gospodarstwa
•   ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
•   stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
•   stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie rolnym,
•   warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
•   wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,
•   przechowywanie środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
•   estetyka gospodarstw
•   zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające  na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w KRUS OR w Zielonej Górze ul Gen Józefa Bema 44 tel. 68 452 31 06 i podległych placówkach terenowych lub na stronie WWW.krus.gov.pl

Uwaga: właściciele trzech najbezpieczniejszych gospodarstw wyłonieni w etapach regionalnych i wojewódzkich Konkursu nie mogą brać udziału w Konkursie przez okres dwóch kolejnych lat, a zdobywcy II i III miejsca finału krajowego przez okres pięciu lat, natomiast zdobywcy I miejsca w finale krajowym nie mogą uczestniczyć w kolejnych edycjach Konkursu BGR.

Przeczytano: 324 razy.| Wydrukuj|Do góry