Aktualności

20 marca 2018 10:23 | Aktualności

UMOWY NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACYJNEJ PODPISANE

            W dniu 9 marca 2018 r. Wójt Gminy – Izabella Staszak oraz Skarbnik Gminy – Ewa Kulik podpisały w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego umowy związane z budową kanalizacji sanitarnej w Trzebiechowie. W tym samym czasie podpisano umowę na dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków, modernizację stacji uzdatniania wody, 41 przydomowych oczyszczalni oraz samochód asenizacyjny. Środki finansowe na wyżej wymienione inwestycje zostały pozyskane przez Gminę Trzebiechów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubuskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

            Ponadto w dniu 12 marca 2018 r. w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w obecności Wojewody Lubuskiego Pana Władysława Dajczaka, Wójt Gminy Izabella Staszak oraz Skarbnik Gminy Ewa Kulik podpisały umowę na dofinansowanie remontu ul. Trojaków w Trzebiechowie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 

Wójt Gminy

- Izabella Staszak –

Przeczytano: 310 razy.| Wydrukuj|Do góry