Aktualności

26 marca 2018 09:01 | Aktualności

Sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym od dnia 20 grudnia 2017r. do 23 marca 2018r.

1. W dniu 20 grudnia uczestniczyłam w spotkaniu opłatkowym przy choince w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie w tym samym dniu w godzinach popołudniowych w spotkanie opłatkowym w naszej Szkole.

2. W dniu 4 stycznia 2018r. uczestniczyłam w obchodach 100 -lecia urodzin Pana Albina Parona w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

3. W dniu 6 stycznia 2018r. uczestniczyłam w spotkaniu opłatkowym w Swarzynicach.

4. W dniu 12 stycznia uczestniczyłam w spotkaniu noworocznym w Kargowej.

5. W dniu 13 stycznia  uczestniczyłam w spotkaniu noworoczne -urodzinowe Schenkendobern u Burmistrza Petera Jeschke.

6. W dniu 14 stycznia zbierałam razem z moim zastępcą datki dla Wielkiej  Orkiestry Świątecznej Pomocy.

7. W dniu 15 stycznia uczestniczyłam w spotkaniu noworocznym u Pana Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.

8. W dniu 16 stycznia  razem z Dyrektorem TOK uczestniczyliśmy w spotkaniu związanym z organizacją Święta Indyka , w tym roku impreza odbędzie się 14 lipca 2018r.

9. W dniu 17 stycznia odbyło się gminne spotkanie opłatkowe. Serdecznie dziękuję Paniom z KGW Swarzynice za przepyszne przekąski a młodzieży i Dyrekcji Szkoły, Panu Przemkowi Puchalskiemu  za przepiękny koncert.

10. W dniu 16 stycznia w Zielonej Górze  odbyło się posiedzenie zespołu  zarządzania kryzysowego, poświęcone zabezpieczeniu Gmin przed zagrożeniem powodziowym.

11. W dniu 18 stycznia razem z urbanista P. Niemcem byliśmy na rozmowie u Wojewody Lubuskiego w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego.

12. W dniu 19 stycznia uczestniczyłam w spotkaniu noworocznym w Sulechowie.

13. 24 stycznia odbyła się Sesja nadzwyczajna.

14. W dniu 25 stycznia odbyła się narada w Urzędzie Marszałkowskim, środki unijne.

15. W dniu 27 stycznia uczestniczyłam w spotkaniu noworocznym w Podlegórzu.

16. W dniu 31 stycznia na zaproszenie Burmistrza Kargowej uczestniczyłam w wizycie Pana Andrzeja Dudy  Prezydenta RP w Kargowej.

17. W dniu 1 lutego byliśmy ( Zastępca, Dyrektor TOK) w naszych partnerów w Niemczech . Rozmowy dotyczące wspólnego wniosku z EWT.

18. W dniu 2 lutego byliśmy z 15 paniami na badaniach cytologicznych a 12 dziewczynek zostało zaszczepionych przeciwko rakowi szyjki macicy.

19. W dniu 2 lutego  uczestniczyłam w konferencji  poświęconej współpracy transgranicznej, konferencja zorganizowana przez Urząd Marszałkowski.

20. W dniu 9 lutego uczestniczyłam w naradzie rocznej Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

21. W dniu 10 lutego uczestniczyłam w otwarciu pomnika Powstańców Wielkopolskich w Kargowej i Wielichowie.

22. W dniu 13 lutego w Przytocznej odbył się Konwent  Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, w którym wzięłam udział.

23. W dniu 16 lutego  i 2 marca odbyło się posiedzenie Lokalnej Grupy Działania dotyczące omówienia sytuacji z e złożonymi wnioskami.

24. W dniu 19 lutego 2018r. odbyła się kolejna pikieta w sprawie remontu drogi wojewódzkiej 278.

25. W okresie międzysesyjnym przystąpiliśmy do opracowania  Programu Rewitalizacji na kwotę 55 800 zł (środki unijne)  na Partycypacji (planowanie przestrzennej tez ok.44 980 zł również środki unijne.

26. W dniach od 26 lutego 2018 do 2 marca 2018 odbyły się zebrania wiejskie.

27. Odbył się przetarg na budowę placu rekreacyjnego Swarzynice, budowa Altany oraz grilla jako modernizację terenu rekreacji i turystyki w m. Radowice  został wyłoniony PHU MARK-POL D. Hutor z Trzebiechowa na kwotę 146 500 zł, na Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów w 2018 Auto Złom ze Świniar Starych na kwotę 8393,63.

28. 5 marca 2018r. spotkaliśmy się z Peterem Jeschke w sprawie wspólnego wniosku z EWT.

29. W dniu 6 marca byłam na spotkaniu z Dyrektorem NFZ w Zielonej Górze.

30. Dyrektor TOK przygotował świetny występ z okazji Dnia Kobiet w Ośrodku Kultury.

31. W dniu 9 marca  podpisaliśmy umowy na budowę kanalizacji,  rozbudowę oczyszczalni, rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Prace dotyczące rozbudowy kanalizacji już się rozpoczęły.

32. W dniu 13 marca podpisałyśmy z Panią Skarbnik umowę na budowę ul. Trojaków  w Trzebiechowie z Wojewodą Lubuskim 0,241 m na kwotę 435 968 zł (otrzymamy 50 % dofinansowania).

33. W dniach 15-16 marca odbył się Konwent Wójtów, Burmistrzów, w którym wzięłam udział.

34. Gmina Trzebiechów wzięła udział Konkursie Gazety Lubuskiej „Gmina na 6”. W dniu 21 marca przedstawialiśmy naszą prezentację  razem z Dyrektorem TOK.

35. W dniu 23 marca odbyło się posiedzenie Gminnej Spółki Melioracyjnej.

36. Rozmawiałam z Prezesem EWE w sprawie wejścia EWE do Gminy z budową nitki gazowej, 6 kwietnia - Zarząd EWE podejmie decyzję do 15 kwietnia 2018r.

37. W okresie międzysesyjnym Firma BOMADEK przywiozła nam 12 ton żywności. Pracownicy GOPS  , żywność podzielili. Wielkie podziękowania.

38. Wywiezione śmieci przez KOWR w Zielonej Górze na swoją działkę (przy parku).

Izabella Staszak

Wójt Gminy

Przeczytano: 388 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: