Aktualności

29 marca 2018 13:06 | Aktualności

Gmina na 6 - Gmina Trzebiechów, przyjazna mieszkańcom – mała gmina z dużym potencjałem

Tu warto mieszkać, pracować i miło spędzać czas. Poprawa jakości życia mieszkańców jest priorytetem władz gminnych, które w ostatnich latach podjęły wiele działań na różnych płaszczyznach zmierzających do poprawienia warunków życia mieszkańców, od profilaktyki zdrowotnej, organizacji imprez kulturalno-sportowych, poszerzenia oferty edukacyjnej, poprawy bezpieczeństwa publicznego do inwestycji infrastrukturalnych. Najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w 2017 r. i przewidziane do realizacji w 2018 r.: - modernizacja dróg gminnych: Borek, Ostrzyce, Głuchów (dwie drogi), Swarzynice, ul. Trojaków, Lisia, Ptasia, Sosnowa, Sportowa, Kwiatowa, Wiśniowa w Trzebiechowie; - budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Trzebiechów, jak i poza obszarem Aglomeracji (łącznie 10 km), rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków, modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa 41-przydowmowych oczyszczalni ścieków, zakup wozu asenizacyjnego; - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy, polegająca na zamontowaniu nowoczesnego oświetlenia typu LED; - dokończenie budowy ścieżki rowerowej Trzebiechów – Swarzynice. - budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w sołectwach Radowice i Głuchów. Bezpieczeństwo zdrowia i życia mieszkańców: - utworzenie Posterunku Policji w Trzebiechowie, zakup średniego wozu bojowego dla OSP w Trzebiechowie, dofinasowanie zakupu samochodu dla funkcjonariuszy Policji. Profilaktyka zdrowotna: badania cytologiczne, rak szyjki macicy, mammografia, rak prostaty, „walka” o nowy kontrakt dla ośrodka rehabilitacji w Trzebiechowie - utworzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej i sprzętu przeciwpowodziowego. - rozdystrybuowanie 23 t artykułów spożywczych z Banku Żywności wśród mieszkańców Gminy, - corocznie przeprowadzanie akcji związanej z usuwaniem azbestu na terenie Gminy, - realizacja funduszu sołeckiego od 2015 r. Wydarzenia kulturalno-sportowe: - „Święto Indyka” połączone z „Biegiem Drobiarza”, dożynki gminne, konkursy na „Najładniejszy ogród warzywny”, „Najładniejszy ogród kwiatowy” i „Najczystsze sołectwo”, Majowy Festiwal zespołów i grup śpiewaczych. - prowadzenie zając sportowo-rekreacyjnych dla najmłodszych mieszkańców Gminy w okresie wakacji tzw. „Wakacjady”, które organizowane są przez Trzebiechowski Ośrodek Kultury. - organizacja obchodów świąt państwowych, - współpraca z gminą partnerską Schenkendöbern.

Czytaj więcej: http://www.gazetalubuska.pl/plebiscyty/gmina-na-6/gmina-przyjazna-mieszkancom/a/gmina-trzebiechow-przyjazna-mieszkancom-mala-gmina-z-duzym-potencjalem,13013356/

Przeczytano: 389 razy.| Wydrukuj|Do góry