Aktualności

04 kwietnia 2018 09:28 | Aktualności

Zmarł ks. Marian Grażewicz - Honorowy Obywatel Gminy Trzebiechów

Szanowni  Mieszkańcy,

Z głębokim żalem i smutkiem informuję, że w dniu dzisiejszym  zmarł  po długiej i ciężkiej chorobie  ks.Marian GRAŻEWICZ.

Ś. p. ks. Marian Grażewicz został Proboszczem Parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Trzebiechowie w dniu 22 maja 1991 i był nim do dnia 31 lipca 2006 roku.

Przez 15 –letni okres swojej posługi w Parafii w Trzebiechowie  śp. ks. Marian Grażewicz przy udziale mieszkańców Parafii i pozyskaniu środków finansowych z różnych źródeł wyremontował zabytkowy kościół w Trzebiechowie z zachowaniem wszelkich norm konserwatorskich. Protestancki wystrój kościoła zmodernizował w taki sposób, iż świątynia nie przypomina dziś dawnego surowego wnętrza kościoła protestanckiego. Dzięki jego zaangażowaniu mieszkańcy, wybudowali na Cmentarzu Komunalnym w Trzebiechowie Ołtarz, który jest miejscem celebracji Mszy Świętej w dniu 1 listopada każdego roku. Dzięki jego aktywności i skuteczności w Domu Pomocy Społecznej dla 105 mieszkańców przeniesiono kaplicę z korytarza w inne godne miejsce, które służy do dzisiaj. W miejscowości Głuchów wymienił dach na miejscowym kościółku.  Dzięki jego zaangażowaniu Parafia odzyskała ziemię, z której pożytki czerpane są do dnia dzisiejszego a ponadto potrafił zadbać o ziemię wokół kościoła.

Pomimo tak trudnych czasów w jakich przyszło mu pracować w naszej parafii, potrafił zjednać mieszkańców, może dlatego, że „Nie dzielił ludzi”. Lubił ludzi a mieszkańcy jego. Jego praca, trud i poświęcenie nie poszły na marne, był szanowany i wspominany do dnia dzisiejszego. Dzięki jego naukom wiele pokoleń wyrosło na uczciwych i porządnych ludzi. Nie skąpił ciepłego słowa ale jak trzeba było to potrafił powiedzieć jaki ma żal, co mu się nie podoba, co należy poprawić.

Odchodząc do  Parafii w Gubinie zabrał ze sobą emerytowanego ks. Kanonika Dionizego  Łyducha – naszego Honorowego Obywatela Gminy. Opiekował się nim do czasu swojej  choroby.

Uchwałą  Nr XVIII/138/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie śp.  ks. Marianowi  Grażewiczowi  nadano tytuł  „Honorowego  Obywatela Gminy Trzebiechów”.

Izabella Staszak
Wójt Gminy

Przeczytano: 898 razy.| Wydrukuj|Do góry