Aktualności

18 kwietnia 2018 08:20 | Aktualności

Nabór na urzędników wyborczych

KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA w ZIELONEJ GÓRZE

Panie/Panowie Marszałek, Starostowe, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie

Uprzejmie informuje, że dotychczasowe działania Delegatury dotyczące naboru na urzędników wyborczych (informacje w: prasie lokalnej, radiu, telewizji, na sesjach rad czy bezpośrednio przekazywane do gmin, powiatów i sejmiku oraz do szkół ponadgimnazjalnych) nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Pomimo przedłużenia zgłoszeń do 16 kwietnia br.
Na obszarze działania Delegatury KBW w Zielonej Górze potrzeba 87 urzędników wyborczych (53 gminy), a zgłosiło się do tej pory 14 osób.
Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Państwa zgodnie z § 5 ust. l uchwały PKW z dnia 19 lutego 2018 w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych o zgłoszenie w terminie 7 dni tj. do dnia 24 kwietnia br. brakujących kandydatów.Przeczytano: 330 razy.| Wydrukuj|Do góry