Aktualności

19 kwietnia 2018 10:37 | Aktualności

ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE BUDOWLANE W GMINIE TRZEBIECHÓW

Wyczekiwane przez mieszkańców naszej Gminy prace budowlane nareszcie się rozpoczęły. Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzebiechowie to jedna z najważniejszych inwestycji w tym roku. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu (unijne i krajowe środki finansowe) w końcu możliwe do zrealizowania będzie to, na co mieszkańcy czekali od dawna. W ramach trwających inwestycji powstanie 10 km sieci kanalizacyjnej w Trzebiechowie. Wykonawcą prac są firmy: „Hydrowit” ze Zbąszynia, „ROBINEX” z Wolsztyna oraz Zakład Inżynierii Sanitarnej i Elektrycznej „HOSSA” z Sulechowa. Obecnie prace trwają na ul. Sosnowej, Słonecznej, Lisiej, Ptasiej i Sulechowskiej. Po zakończeniu robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej rozpoczną się prace związane z utwardzeniem dróg gminnych kostką betonową. Swój zakres inwestycji realizuje również Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie. Niebawem rozpocznie się budowa kanalizacji na ul. Chabrowej, modernizacja stacji uzdatniania wody oraz montaż 41 przydomowych oczyszczalni ścieków. Do rozstrzygnięcia pozostał przetarg związany z rozbudową oczyszczalni ścieków (kilkakrotnie ogłaszany i unieważniany z powodu zbyt wysokich cen) oraz przetarg związany z zakupem wozu asenizacyjnego.

W marcu 2018 r. rozpoczęły się prace polegające na przebudowie drogi gminnej w sołectwie Swarzynice. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej, wykonanie chodnika z kostki betonowej, wykonanie zatoki autobusowej, montaż progu zwalniającego oraz naprawę przepustów. Wykonawcą prac jest firma „DROMAR” z Nowej Wsi. Termin zakończenia prac - 31 maja 2018 r. Łączny koszt inwestycji wynosi 610 288,78 zł. W kwietniu 2018 r. został złożony w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, wniosek o dofinansowanie realizacji powyższego zadania. Ponadto w sołectwie Swarzynice rozpoczęły się prace budowlane związane z wykonaniem placu rekreacyjnego. Wykonawcą prac jest firma P.H.U. MARK-POL z Trzebiechowa. W najbliższych dniach zostanie także dokończona budowa drewnianej sceny przy świetlicy wiejskiej, która wykonana została w ramach funduszu sołeckiego na lata 2017/2018. Łączny koszt budowy sceny wyniósł 30 000,00 zł. Wykonawcą prac był Zakład Remontowo-Budowlany z Kargowej.

W kwietniu 2018 r. przystąpiono do równania, utwardzania i uzupełniania dróg gminnych. Prace zostały wykonane m.in. w Głuchowie, Gębicach, Borkach, Mieszkowie i Trzebiechowie. Są one realizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym z firmą z Sulechowa.

Wszystkich mieszkańców naszej Gminy serdecznie przepraszam za utrudnienia związane z realizacją wszystkich inwestycji, jednocześnie proszę o cierpliwość i wyrozumiałość.

 Wójt Gminy

- Izabella Staszak -

Przeczytano: 612 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: