Aktualności

24 kwietnia 2018 10:25 | Aktualności

GMINNE ĆWICZENIE OBRONNE PK. „MANUEL 2018”

W dniu 21 kwietnia 2018 r. w Trzebiechowie przeprowadzone zostało Gminne Ćwiczenie Obronne pk „MANEL 2018”. Tematem ćwiczenia było funkcjonowanie systemu kierowania obroną gminy w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny ze szczególnym naciskiem na umiejętność radzenia sobie w sytuacji działań o charakterze terrorystycznym. Ćwiczenia rozpoczęły się o godz. 8:00 (rozwinięcie stałego dyżuru), a zakończyły o godz. 12:00. Głównym zadaniem podczas ćwiczeń było przeprowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej, połączonej z ewakuacją mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie. W przedsięwzięciu uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy w Trzebiechowie; kierownicy jednostek organizacyjnych; ZGK Sp. z o.o. w Trzebiechowie; kierownictwo, pracownicy oraz pensjonariusze DPS w Trzebiechowie, funkcjonariusze Policji z Trzebiechowa i Sulechowa, strażacy i ratownicy z  Państwowej Straży Pożarnej w Sulechowie, strażacy ochotnicy z Trzebiechowa, Głuchowa, Bojadeł i Klenicy oraz przedstawiciele służb medycznych z Sulechowa. W godz. 11:00 – 12:00 Wójt Gminy Trzebiechów, Starosta Zielonogórski, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Zielonej Górze, przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Gorzowie Wielkopolskim dokonali podsumowania i oceny przeprowadzonych ćwiczeń.

            Serdecznie dziękuję wszystkim osobom biorącym udział w ćwiczeniach. Przede wszystkim Dyrekcji, pracownikom oraz mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie za zaangażowanie i uczestnictwo oraz wszystkim strażakom, medykom i funkcjonariuszom Policji za prowadzenie i kierowanie działaniami podejmowanymi podczas ćwiczeń, a także pracownikom Urzędu Gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych, oraz pracownikom LUW.

Wójt Gminy

- Izabella Staszak -

Przeczytano: 214 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: