Aktualności

22 czerwca 2018 10:09 | Aktualności

Ogłoszenie dotyczące wniosków o szacowanie strat po suszy!

W związku z tegoroczną suszą rolnicy gminy Trzebiechów, którzy ponieśli straty mogą do dn. 06.07.2018 r. (piątek) składać wnioski o oszacowanie tych strat.

Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Trzebiechowie ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów. Wniosek o oszacowanie strat powinien zawierać dane rolnika, pesel, NIP, rodzaj uprawy (wykazać wszystkie uprawy w gospodarstwie w 2018 r. zgodnie z wnioskiem obszarowym), powierzchnia uprawy, utracony plon w %, informację na temat ubezpieczenia upraw i budynków (wzór wniosku dostępny w urzędzie gminy).

Dla poszkodowanych producentów rolnych przewidziany jest program pomocy zgodnie z rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O pomoc w ramach programu będą mogli się ubiegać rolnicy, w których gospodarstwach rolnych, szkody spowodowane przez suszę, oszacowane przez komisje powołane przez wojewodów - wyniosą średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej

Wójt Gminy

Izabella Staszak

Przeczytano: 308 razy.| Wydrukuj|Do góry

Załączniki:

Wniosek. [17 KB]