Aktualności

29 sierpnia 2018 08:11 | Aktualności

Sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym od dnia 14 czerwca do dnia 28 sierpnia 2018r.

1. W dniach 11-12 czerwca 2018r odbyły się czynności kontrolno-rozpoznawcze w Zespole Edukacyjnym w następstwie czego w dniu 2 lipca 2018r, wszczęto postepowanie administracyjne związane z brakiem pozwolenia na usytuowanie przedszkola publicznego w ZE (w pałacu). Otrzymaliśmy zalecenia dotyczące przebudowy  przedszkola i klatki schodowej w pałacu o wartości kilku milionów i oczywiście za zgodą Pani Konserwator z terminem realizacji 31 sierpnia 2019r. Zleciłam przygotowanie  dokumentacji technicznej  budowy przedszkola publicznego w Trzebiechowie.

2. 19 i 20 czerwca razem z p. Skarbnik uczestniczyliśmy w Zgromadzeniu Ogólnym Gmin Wiejskich w Poznaniu z udziałem Prezydenta A Dudy.

3. Pan B. Cybulski  uczestniczył  w dniu 20 czerwca 2018r w zakończeniu roku szkolnego w Niepublicznym Przedszkolu w Swarzynicach.

4. Uczestniczyłam w Festynie rodzinnym z okazji m.in. Dnia Dziecka we Wsi Głuchów i Swarzynice.

5. W dniu 24 czerwca 2018r pracownicy Urzędu  uczestniczyli w spotkaniu jagodowym w Barenklau wspólnie z pracownikami Urzędu naszej zaprzyjaźnionej Gminy.

6. Odbyły się dwie narady związane z  realizacją zadania gospodarka wodno-ściekowa (budowa kanalizacji) w Urzędzie Marszałkowskim w której wzięłam udział ja i p.D. Serdyński.

7. 21 i 20 czerwca uczestniczyłam w zakończeniu roku szkolnego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Trzebiechowie. Podsumowałam m.in. udział w projekcie  młodzieży Partycypacja w planowaniu przestrzennym , 6 zespołów po 4 osoby otrzymały po 1000,00 złotych nagrody , klasy VII Obecnie VII i Vi obecnie VII w miesiącu wrześniu pojadą na wycieczkę, nagrody dla dwóch klas  po 2000 ,00 zł.

8. W dniu 3 lipca 2018r razem  z Dyrektorem TOK Wójterem odbyliśmy spotkanie z Sołtysami Wsi  m.in. w sprawie Święta Indyka.

9. W dniu 5 lipca 2018r dokonaliśmy otwarcia drogi we wsi Swarzynice ,700 mb nowej nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem chodników ze środków własnych Gminy o wartości 624 288,78 zł.

10. W dniu 13 lipca 2018 roku złożony został wspólny wniosek do Interregu  V Polska – Brandenburgia  z partnerską Gminą Schenkendobern na realizacje z naszej strony boiska wielofunkcyjnego we Wsi Trzebiechów, partnerska Gmina zagospodarowanie terenu przy szkole w Grano.

 11. W dniu 14  lipca 2018r. odbyło się kolejne Święto Indyka, serdecznie dziękuję  śp. Tadeuszowi Wojterowi i pracownikom TOK, pracownikom Urzędu Gminy panom Kryspinowi, Grzesiowi i Leszkowi ,pracownikom spółki. Dziękuję wszystkim Radom Sołeckim i Sołtysom , dziękuję mieszkańcom za  wielkie serce i zaangażowanie.

12. 18 lipca zmarł nagle  nasz przyjaciel, kolega i pracownik Tadeusz Wojter.

13. W 24  lipca odebraliśmy Plac rekreacyjny w miejscowości Swarzynice wraz z budową altany i grilla w Radowicach. W Trzebiechowie jest jeszcze do wykonania parking przy TOK.

14. 28 lipca delegacja  pojechała do Lubbinchem zagrali w jak co roku w turnieju piłki siatkowej

15. Wzięłam udział w świecie policji w Zielonej Górze.

16. 10 sierpnia  dokonaliśmy wyboru oferty na przebudowę drogi w Podlegórzu o wartości 344 586 złotych z terminem realizacji 30 października 2018r.

17. W dniu 10 sierpnia dokonaliśmy wyboru oferty I etapu budowy drogi w Głuchowie  na kwotę 197 975 złotych z terminem realizacji 30 października 2018r.

18. Wzięłam udział w Dożynkach Gminnych w  Gminie Zabór w miejscowości Łaz. W tym samym dniu udzieliłam ślubu i wzięłam udział w nabożeństwie pogrzebowym.

19. W dniu 13 sierpnia byłam na rozmowie u Wojewódzkiego Lekarza Sanitarno-Epidemiologicznego oraz Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Gorzowie Wlkp. sprawie pomieszczeń dla GOPS i dofinansowania nowego przedszkola.

20. 18 sierpnia mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w Dożynkach w Barenklau.

21. W dniu 22 sierpnia razem z panią Skarbnik podpisałyśmy umowę na dofinansowanie remontu drogi w Podlegórzu na kwotę 124 000, 00 zł.

22. W dniu 24 sierpnia wzięłam udział w otwarciu Rajdu Samochodowego PCK w Sławie.

23. Wzięłam udział w   Dożynkach Gminnych w Gminie  Bojadła.

24. W dniu 28 sierpnia odebraliśmy zadanie dotyczące wykonania 41 przydomowych oczyszczalni  w Gminie.

25. W czwartek 30 sierpnia  będzie podpisana umowa na wykonanie  modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Trzebiechowie.

26. Dotychczas zebraliśmy 164 tony azbestu.

 

Izabella Staszak

Wójt Gminy

 

Przeczytano: 341 razy.| Wydrukuj|Do góry