Aktualności

01 września 2018 11:32 | Aktualności

Inwestycje zrealizowane w latach 2015-2018

Lp. Rok Nazwa zadania  wkład własny dofinansowanie ogólna kwota inwestycji
1 2015 Budowa kanalizacji sanitarnej I etap  733 153,43 959 900,00 1 693 053,43
2 2015 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głuchowie, częściowy remont sali wiejskiej w Głuchowie 6 196,92 0,00 6 196,92
3 2015   I etap budowy ścieżki rowerowej Trzebiechów – Swarzynice 319 532,50 85 000,00 404 532,50
4 2015 Remont pomieszczeń UG 17 592,32 0,00 17 592,32
2015 1 076 475,17 1 044 900,00 2 121 375,17
5 2016 Wiaty przystankowe (2szt.) – zakup i montaż 6 753,97 0,00 6 753,97
6 2016 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borek - Głęboka 133 623,45 90 624,00 224 247,45
7 2016 Remont drogi Mieszkowo-Gębice 5 190,00 0,00 5 190,00
8 2016 Budowa chodnika w miejscowości Głuchów 18 695,08 0,00 18 695,08
9 2016 Altana Ledno – Głęboka - zakup i montaż altany na boisku 3 890,50 0,00 3 890,50
10 2016 Remont Świetlicy w Mieszkowie, doposażenie świetlicy wiejskiej i malowanie świetlicy wiejskiej 4 305,00 0,00 4 305,00
11 2016 Altana ogrodowa w Ostrzycach 9 552,00   9 552,00
12 2016 Zakup klimatyzacji do sali wiejskiej 12 226,20 0,00 12 226,20
13 2016 Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Radowice 3 450,78 0,00 3 450,78
14 2016 Remonot drogi z płyt betonowych w Radowicach.  4 784,70 0,00 4 784,70
15 2016 wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Radowice 8 612,46 0,00 8 612,46
16 2016 Budowa chodnika w Swarzynicach 19 684,80 0,00 19 684,80
17 2016 Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Ośrodka Zdrowia, Stmoatologa i Apteki – budynek komunalny, Aleja Lipowa 8  7 165,66 0,00 7 165,66
18 2016 Wykonanie kanalizacji w miejscowości Trzebiechów – część kanalizacji nowa droga do Bomadeku 51 385,10 0,00 51 385,10
19 2016 Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 278 – ul. 3 Maja z drogą gminną ul. Słoneczna  w Trzebiechowie II etap)  275 519,66 295 518,00 571 037,66
20 2016 Modernizacja oświetlenia osiedla – Kwiatowa, Wiśniowa, Sportowa, Sosnowa. W ramach zadaniach polegającego na przebudowie istniejącego oświetlenia, wymianie istniejących opraw rtęciowych i sodowychna nowe energooszczędne oprawy z diodami LED, wymieniono oprawy oświetleniowe na istniejących słupach.  7 875,06 0,00 7 875,06
21 2016 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 14 083,50 0,00 14 083,50
2016 586 797,92 386 142,00 972 939,92
22 2017 Przebudowa drogi gminnej dz. nr 192 w obrebie Borek 187 408,81 327 682,00 515 090,81
23 2017 Przebudowa drogi gminnej dz. nr 256 w obrębie Głuchów 103 629,35 181 108,00 284 737,35
24 2017 Przebudowa drogi gminnej dz. nr 274 w obrębie Głuchów 91 030,57 159 065,00 250 095,57
25 2017 Przebudowa drogi gminnej (dz. nr 392 i 395 w obrebie Ostrzyce 93 257,63 162 961,00 256 218,63
26 2017 Modernizacja drogi dojazdowej do pól obręb Radowice 157 587,09 47 810,00 205 397,09
27 2017 Remont pomieszczeń OSP Trzebiechów 10 644,92 0,00 10 644,92
28 2017 Remont dachu budunek komunalny ul. Parkowa Trzebiechów 288 000,00 0,00 288 000,00
29 2017 Wiata przystankowa w m. Trzebiechów wraz z malowaniem 9 871,71 0,00 9 871,71
30 2017 Modernizacja budynku komunalnego w m. Trzebiechów  9 000,00 0,00 9 000,00
31 2017 Zakup altany w m. Gebice 6 228,00 0,00 6 228,00
32 2017 Remont pomieszczeń OSP Głuchów 9 731,76 0,00 9 731,76
33 2017 Konserwacja placu zabaw w Głuchowie 7 500,00 0,00 7 500,00
34 2017 Utwardzenie pobocza drogi Głęboka Ledno 6 141,14 0,00 6 141,14
35 2017 Zakup pompy zanirzeniowej dla OSP  6 598,95 0,00 6 598,95
2017 986 629,93 878 626,00 1 865 255,93
36 2018 Przebudowa drogi gminnej w Swarzynicach 614 288,78 0,00 614 288,78
37 2018 Budowa placu rekreacyjnego w m. Swarzynice, rozbudowa placu rekreacyjnego w m. Radowice  48 629,00 97 871,00 146 500,00
38 2018 Budowa sceny w m. Swarzynice 29 999,99 0,00 29 999,99
39 2018 Przebudowa przepustu w m. Ostrzyce 7 303,76 0,00 7 303,76
40 2018 Wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym 18 450,00 0,00 18 450,00
2018 718 671,53 97 871,00 816 542,53
Razem inwestycje zrealizowane w latach 2015-2018 3 368 574,55 2 407 539,00 5 776 113,55
Inwestycje w trakcie realizacji
41 2018 Budowa systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Trzebiechów 2 621 189,01 5 863 185,91 8 484 374,92
42 2018 Przebudowa drogi gminnej (ul. Trojaków ) wraz z kanalizacją deszczową i budową zbiornika wód opadowych Etap I 253 515,00 217 983,00 471 498,00
43 2018 Przebudowa drogi gminnej (ul. Sportowa, Wiśniowa, Sosnowa, Kwiatowa) 292450,01 511644 804094,01
44 2018 Przebudowa drogi gminnej (ul. Lisia, Ptasia) 152 760,95 267 254,00 420 014,95
45 2018 Remont OSP Głuchów 15 000,00 0,00 15 000,00
46 2018 Remont OSP Trzebiechów 16 795,00 0,00 16 795,00
Razem inwestycje w trakcie realizacji 3 351 709,97 6 860 066,91 10 211 776,88
Planowane inwestycje
47 2018-
2019
Remont dachu zabytkowego Pałacu (1876 - 1902) w Trzebiechowie 787 598,50 1 137 598,50 1 925 197,00
48 2018 Budowa gminnej drogi rowerowej Trzebiechów-Swarzynice etap II 29 019,49 50 771,00 79 790,49
49 2018 Modernizacja ogrzewania Hala Sportowa w Trzebiechowie 50 000,00 0,00 50 000,00
Razem inwestycje planowane 866 617,99 1 188 369,50 2 054 987,49
           
Raszem inwestycje zrealizowane i planowane 7 586 902,51 10 455 975,41 18 042 877,92

Przeczytano: 548 razy.| Wydrukuj|Do góry