Aktualności

17 września 2018 09:25 | Aktualności

Swarzynice zgłoszone do konkursu - "NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ LUBUSKA 2018"

1.    Estetyka i dbałość o kształtowanie krajobrazu wiejskiego, zachowanie ładu przestrzennego i architektonicznego.

Swarzynice to malownicza wieś położona w powiecie zielonogórskim w gminie Trzebiechów. W latach 1975- 1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa zielonogórskiego. Liczba ludności sołectwa, według danych za I kwartał 2018 r., wynosi 625 osób. Powierzchnia sołectwa wynosi 12,56 km². Wieś Swarzynice leży przy drodze wojewódzkiej Nr 278, w odległości 2 km od Trzebiechowa, gdzie znajduje się siedziba gminy. W odległości 14 km od wsi przebiega droga krajowa Nr S3. Do najbliższych miast, w których znajdują się ośrodki przemysłowe, administracyjne i akademickie jest: do Sulechowa – 14 km, do Zielonej Góry – 37 km. Swarzynice to typowa wielodrożnica, czyli wieś o zwartej zabudowie, powstała wzdłuż kilku ciągów komunikacyjnych (droga wojewódzka nr 278, droga powiatowa, drogi gminne), ale o nieregularnym kształcie. Większość zabudowań stanowią poniemieckie gospodarstwa domowe i budynki gospodarcze, wykonane przede wszystkim z cegły. Ze względu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, budynki powstające współcześnie powstają w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, wydawanych na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zabudowy, dlatego swoim kształtem, wielkością i usytuowaniem niewiele różnią się od powstałych przed laty zabudowań.

Z danych o strukturze gruntów wynika, iż na terenie wsi Swarzynice przeważają gleby III i IV klasy bonitacyjnej. Tylko niewielką część całej powierzchni wsi stanowią gleby V i VI klasy. Stosunkowo dobra jakość gleb na terenie wsi pozwala na powstawanie dużych specjalistycznych gospodarstw specjalizujących się w uprawie zbóż, hodowli trzody chlewnej i bydła. Na terenie sołectwa występuje bujna flora i fauna do której można zaliczyć takie gatunki roślin i zwierząt jak: dęby, buki, bogate runo leśne, bociany, borsuki, bażanty, jelenie, zające oraz dziki. Podstawą zatrudnienia mieszkańców Swarzynic pozostaje rolnictwo, ale funkcjonuje również sporo podmiotów z branży transportowej, spożywczej czy hodowlanej. Funkcjonują również zawody deficytowe t.j. kowal czy stolarz o osobach które je wykonują można śmiało powiedzieć, że kultywują lokalną tradycję.

Większość dróg w miejscowości jest w bardzo dobrym stanie technicznym, wykonanych z kostki betonowej z wyraźnie wyznaczonymi miejscami dla pieszych, spowalniaczami, oznakowaniem poziomym i pionowym. W 2018 r. przebudowano główną arterię w sołectwie, wybudowano chodnik oraz wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej. Wieś jest bardzo dobrze oświetlona, w latach 2016-2017 zastąpiono dawne, przestarzałe oświetlenie sodowe, nowoczesnym typu LED. Trawniki, skwery oraz place zieleni są skrupulatnie pielęgnowane przez mieszkańców Swarzynic, a gospodarstwa domowe i posesje przepięknie ukwiecone i udekorowane. Mieszkańcy często biorą udział w gminnych konkursach na: „Najładniejszy ogród kwiatowy”, „Najładniejszy ogród warzywny” oraz „Najczystsze sołectwo”,  odnosząc znaczące sukcesy.

 

swarzynice__droga_asfaltowa_prowadzaca_przez_centrum_wsi.jpg

 Swarzynice – gminna droga asfaltowa prowadząca przez centrum wsi

 

swarzynice__drogi_gminne_wykonane_z_kostki_betonowej.jpg 

Swarzynice – drogi gminne wykonane z kostki betonowej

 

swarzynice__zadbane_posesje_mieszkancow_wsi_przyklad.jpg 

Swarzynice – zadbane posesje mieszkańców wsi (przykład)

 

2.    Wzmacnianie tożsamości wsi, ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego.

Na terenie miejscowości próżno szukać obiektów zabytkowych, czy historycznych. Większość tego typu zabudowań występuje przede wszystkim na terenie Trzebiechowa lub Podlegórza. W samych Swarzynicach znajduje się przydrożna kapliczka, stanowiąca miejsce kultu, przy niej odbywają się np. nabożeństwa majowe oraz coroczne śpiewanie kolęd z okazji Święta Trzech Króli. Kapliczka została wyremontowana ze środków własnych gminy, a także dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. O jej estetykę dbają mieszkańcy wsi. Do walorów architektury można zaliczyć: dzwonnicę oraz dom nr 74 z 1820 roku, wpisany na listę zabytków według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

We wsi kultywowane są zwyczaje i tradycje świadczące o tożsamości sołectwa. W Swarzynicach prężnie działa KGW, które wspólnie z Radą Sołecką organizuje liczne imprezy dla mieszkańców wsi tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, a także święta okolicznościowe i państwowe. W świetlicy wiejskiej z inicjatywy KGW często organizowane są zabawy i festyny wiejskie. Jednakże panie świetnie sprawdzają się również przy organizacji wesel, chrztów, komunii oraz styp. Corocznie organizowane są również wspólne zabawy biesiadne z mieszkańcami niemieckiego sołectwa Lűbbinchen z partnerskiej gminy Schenkendöbern. We wsi funkcjonuje również dom gościnny tzw. „hotelik”, będący pod opieką KGW, w którym można przenocować za drobną opłatą m.in po męczącym weselu, bądź innej imprezie rodzinnej. Tradycją w sołectwie stał się, organizowany w okresie wakacyjnym przez Sołtysa wsi, mecz piłkarski pomiędzy „kawalerami” a „żonatymi” ze Swarzynic, połączony ze wspólna biesiadą i ogniskiem. W Swarzynicach prężnie funkcjonuje również Przedszkole Niepubliczne, którego wychowankowie często urozmaicają występy artystyczne podczas świąt o charakterze lokalnym oraz państwowym.

 

 swarzynice__kapliczka.jpg

Swarzynice – kapliczka

 

 swarzynice__dzwonnica.jpg

Swarzynice – dzwonnica

 

 swarynice__przedszkole_niepubliczne.jpg

Swarzynice – Przedszkole Niepubliczne

3.    Formy zaangażowania i integracji mieszkańców.

Miejscem integrującym mieszkańców wsi jest przede wszystkim wybudowana w 2010 roku świetlica wiejska z parkingiem, w której odbywają się imprezy o charakterze lokalnym, zabawy taneczne, imprezy okolicznościowe, występy przedszkolaków, zebrania wiejskie oraz spotkania KGW. W latach 2017-2018 w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizacje zadań zaplanowanych w „funduszu sołeckim” przy świetlicy wybudowana została drewniana scena o wymiarach 4x3 m. Na scenie odbywają się występy najmłodszych mieszkańców wsi w ramach obchodów Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, czy występów i zabaw przygotowywanych przez Radę Sołecką i KGW w ramach współpracy z zaprzyjaźnioną niemiecką wsią Lűbbinchen z gminy Schenkendöbern. Drugim ważnym miejscem integrującym mieszkańców Swarzynic jest powstały w 2018 roku, przy udziale środków finansowych w ramach PROW na lata 2014-2020, plac rekreacyjny wyposażony m.in. w: altanę biesiadną, urządzenia zabawowe, urządzenia typu fitness, miejsce na ognisko, murowany grill, ławki i kosze na śmieci, ciągi komunikacyjne wykonane z kostki betonowej, lampy solarne. Przy placu rekreacyjnym znajduje się boisko do gry w siatkówkę oraz piłkę nożną.

     Głównym podmiotem integrującym mieszkańców sołectwa jest KGW oraz osoba Pani Sołtys i Rada Sołecka, gdyż to oni organizują wyżej wymienione imprezy o charakterze lokalnym. Mieszkańcy wsi chętnie angażują się w imprezy organizowane przez gminę Trzebiechów t.j. Dożynki Gminne (corocznie przygotowywany jest wieniec dożynkowy, który niejednokrotnie zwyciężał w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy), czy Święto Indyka (prowadzenie stanowiska gastronomicznego). Uczestniczą również w konkursach gminnych na „Najładniejszy ogród warzywny” i „Najładniejszy ogród kwiatowy”. Na podstawie uchwały nr XXIX/170/09 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 18 listopada 2009 r. przyjęty został „Plan odnowy miejscowości Swarzynice na lata 2008-2016 z perspektywą do 2020 roku”, który został wykonany w 100%, a jego aktualizacja odbywała się poprzez cykliczne realizowanie inwestycji na terenie wsi, przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Program dostępny jest pod adresem http://bip.trzebiechow.pl/system/obj/344_zalaczniki_XXIX-173-09.pdf. Swarzynice nie posiadają własnej strony internetowej, informacje o miejscowości, inwestycjach oraz imprezach kulturalnych można odnaleźć na pod adresem www.trzebiechow.pl.

 

swarzynice__swietlica_wiejska_z_drewnina_scena_i_parkingiem.jpg 

Swarzynice – świetlica wiejska z drewnianą sceną i parkingiem

 

 swarzynice__plac_rekreacyjny.jpg

Swarzynice – plac rekreacyjny

 


 swarzynice__dzien_dziecka.jpg

Swarzynice – Dzień Dziecka

Przeczytano: 597 razy.| Wydrukuj|Do góry