Aktualności

18 września 2018 12:01 | Aktualności

INWESTYCJE DROGOWE W TRAKCIE REALIZACJI

W związku ze zbliżającym się zakończeniem wykonywania prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzebiechów, rozstrzygnięto i podpisano umowy z wykonawcami odpowiedzialnymi za budową dróg gminnych. Poniżej przedstawiam szczegółowy harmonogram i zakres prac:

1) ulica Kwiatowa i Wiśniowa: wykonawcą prac była firma „TRANS ODER-PLUS” Piotr Opadczyk z Gubina, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o łącznej długości 345 mb za kwotę 259 649,03 zł, prace zakończono i obecnie są w trakcie odbioru technicznego. 

2) droga powiatowa w Podlegórzu, prowadząca do kościoła i cmentarza: wykonawcą prac będzie firma budowlana „SOWA” z Nowej Soli, w ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia z masy asfaltowej o długości 476 mb i szerokości 3,5 mb wraz z utwardzeniem pobocza z kruszywa łamanego, koszt zadania wyniesie 344 585,73 zł. Termin zakończenia inwestycji 30.10.2018 r.

3) droga gminna w sołectwie Głuchów: wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane „SPIDBUD” Daria Krawczyk z Wolsztyna, w ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia z kostki betonowej typu Eko o długości 218 mb i szerokości 4 mb. Koszt zadania wyniesie 197 974,65 zł. Termin zakończenia prac 30.10.2018 r. Dodatkowo w ramach zadań zaplanowanych w Funduszu Sołeckim za kwotę 6 600,00 zł zostanie zakupiony tłuczeń w celu utwardzenia dróg gminnych wraz z jego rozplantowaniem.

4) ulica Trojaków: wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budowlane „Dromar” Zygmunt Marszałek z Nowej Wsi, w ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia z kostki betonowej o długości 350 mb wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikiem do gromadzenia wody opadowej. Koszt inwestycji to 499 030,98 zł. Termin zakończenia prac 15.11.2018 r.

5) ulica Sportowa i Sosnowa: wykonawcą prac będzie Przedsiębiorstwo Budowlane „Dromar” Zygmunt Marszałek z Nowej Wsi, w ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia
z kostki betonowej o długości 659 mb (499 mb ul. Sportowa, 160 mb ul. Sosnowa). Łączny koszt inwestycji wyniesie 537 440,98 zł. Termin zakończenia prac 31.01.2019 r. 

6) ulica Ptasia i Lisia: wykonawcą prac będzie Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Marek Lamcha z Zielonej Góry, w ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia z kostki betonowej o długości 424 mb (265 mb ul. Ptasia, 159 mb ul. Lisia). Łączny koszt inwestycji wyniesie 416 436,95 zł. Termin zakończenia prac 31.01.2019 r.

W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi proszę Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość, po ich zakończeniu będziemy mogli w sposób bezpieczny i godny korzystać z dróg prowadzących do gospodarstw domowych oraz miejsc kultu i pamięci.

Wójt Gminy

- Izabella Staszak -  

Przeczytano: 469 razy.| Wydrukuj|Do góry