Aktualności

28 września 2018 07:24 | Aktualności

Zadania wykonane w kadencji 2015-2018

Pozyskałam na inwestycję w ciągu 4 lat 11 000 925,41 na inwestycje (w tym środki własne 7 736 902,51), wydatki inwestycyjne wyniosły łącznie 18 737 827,92 złotych.

Niżej przedstawiam, co udało się osiągnąć w trakcie czteroletniej kadencji:

-przez całą kadencję walczyliśmy i walczę o modernizację drogi wojewódzkiej 278 (obecnie trwają prace remontowe), szkoda, że tylko 3 km,

- od 2015 realizuje zadanie związane z budową kanalizacji sanitarnej w Trzebiechowie,

- 41 przydomowych oczyszczalni ścieków już jest oddanych do Państwa dyspozycji,

- wymieniłam stare i dodałam nowe lampy ledowe w całej Gminie,

 - obiecałam, że będzie nowy średni samochód pożarniczy dla OSP w Trzebiechowie i jest, jeszcze w tym roku zamienię lekki samochód dla OSP w Głuchowie na nowszy,

- wyremontowaliśmy remizę OSP w Trzebiechowie a z funduszu sołeckiego przeznaczyli Państwo środki na remont pomieszczenia socjalnego wraz z wyposażeniem remizy, ponadto przeznaczyliście Państwo środki finansowe na remont remizy w Głuchowie, którą strażacy sami remontują,

- wybudowaliśmy około 10 km dróg w tym: 3 drogi w Głuchowie oraz chodnik, drogę w miejscowości Borek, drogi w miejscowości Ostrzyce, drogi w miejscowości Trzebiechów, drogę do BOMADEK-u, ulice Kwiatowa, Wiśniowa, Trojaków, natomiast w trakcie prac są ulice: Sosnowa, Sportowa, Lisia, Ptasia, wybudowałam drogę w miejscowości Swarzynice wraz z chodnikiem, 2 drogi w Radowicach i do Głębokiego. We własnym zakresie naprawiliśmy zjazd we wsi Podlegórz, w trakcie prac jest droga do kościoła i cmentarza. Rozpoczniemy II etap budowy ścieżki rowerowej do Swarzynic,

- wybudowaliśmy plac rekreacyjno-wypoczynkowy we wsi Swarzynice, z doposażeniem placu w Radowicach, zakupiłam 3 maty edukacyjne dla dzieci w Trzebiechowie w trakcie prac są miejsca parkingowe przy Trzebiechowskim Ośrodku Kultury,

- wprowadziłam fundusz sołecki,

- wybudowaliśmy siłownię w Trzebiechowie i w Radowicach,

- utrzymałam w Trzebiechowie Posterunek Policji w Trzebiechowie (były próby zamknięcia),

- uruchomiłam i wyposażyłam magazyn powodziowy i obrony cywilnej w miejscowości Głuchów,

- doprowadziłam do budowy marketu DINO w Trzebiechowie,

- dopłaciliśmy do zakupu nowego samochodu dla policji,

- wyremontowaliśmy dach na budynku komunalnym w Trzebiechowie,

- wyremontowaliśmy Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Bibliotekę Publiczną,

- przystąpiłam do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Trzebiechów, w IV kwartale plan zostanie uchwalony,

- w szkole zrealizowano 2 programy edukacyjne, dzięki któremu nasza szkoła wzbogaciła się o nowy sprzęt komputerowy, tablice multimedialne, dodatkowe zajęcia dla młodzieży naszej szkoły,

- zakupiliśmy 5 wiat przystankowych w tym: w Trzebiechowie, Borkach, Głuchowie i Radowicach, wyremontowałam wiatę w Lednie,

- doposażyliśmy w sprzęt świetlice wiejskie,

- zakupiliśmy altany parkowe do miejscowości Radowice, Gębice, Ostrzyce, Borek, Ledno- Głęboka,

- z funduszu sołeckiego wybudowaliśmy scenę w Swarzynicach,

- zgodnie z obietnicą Karta Dużej Rodziny funkcjonuje,

- obiecałam szczepienia dla dziewczynek przeciwko rakowi szyjki macicy i są wykonywane, 

- badania cytologiczne i mammograficzne dla kobiet są wykonywane,

- wprowadziliśmy bezpłatną pomoc prawną,

- załatwiłam bankomat dla naszej Gminy,

- wprowadziłam możliwość wpłat w kasie Urzędu Gminy – kartą płatniczą,

- nie dopuściłam do zamknięcia naszej rehabilitacji w Trzebiechowie,

- wykonaliśmy prawidłowe podejście dla osób niepełnosprawnych do Przychodni i apteki w Trzebiechowie,

- złożyliśmy wniosek na wymianę dachu pałacu w Trzebiechowie (obecnie Szkoła Podstawowa),

- złożyliśmy wniosek na budowę boiska wielofunkcyjnego w Trzebiechowie,

- powołałam spółkę Zakładu Gospodarki Komunalnej, która podpisała umowę na wykonanie rozbudowy oczyszczalni i Stacji Uzdatniania Wody w Trzebiechowie, zostanie zakupiony samochód asenizacyjny,

- zebraliśmy ponad 200 ton azbestu,

- utworzyłam Gminna Spółkę Wodną,

- organizowaliśmy imprezy i festyny Święto Indyka, Dożynki powiatowo-gminne i gminne, festyny i pikniki rodzinne, święta państwowe i okolicznościowe.

Izabella Staszak

Wójt Gminy

 

Przeczytano: 289 razy.| Wydrukuj|Do góry