Aktualności

28 września 2018 08:35 | Aktualności

Zadania do wykonania w nowej kadencji 2018 -2023

- remont dachu na pałacu w Trzebiechowie,

- remont Szkoły,

- budowa przedszkola publicznego w Trzebiechowie,

- budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzebiechowie,

- wybudowanie  gminnego parku linowego w Radowicach,

- rozbudowa oczyszczalni ścieków Trzebiechowie z możliwością podłączenia  kolejnych wsi  z pozyskaniem środków unijnych,

- zbieranie azbestu,

- rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Trzebiechowie,

- zakup samochodu asenizacyjnego,

- podłączenie Gminy do gazu ziemnego,

- przeniesienie OPS do innych pomieszczeń,

- remonty dróg dojazdowych do pól , drogi wojewódzkiej 278, dróg gminnych,

- budowa ścieżki rowerowej Trzebiechów – Sulechów,

- realizacją zadań z funduszu sołeckiego,

- pozyskanie inwestorów w celu stworzenia nowych miejsc  pracy,

- badania cytologiczne, mammograficzne, szczepienia rak szyjki macicy,

- organizacja imprez , festynów, świąt okolicznościowych i państwowych

Przeczytano: 382 razy.| Wydrukuj|Do góry