Aktualności

17 października 2018 09:03 | Aktualności

Sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym od dnia 30 sierpnia 2018r. do dnia 16 października 2018r.

1. 31 sierpnia odbył się w Trzebiechowie XVII Turniej Młodzieżowych Drużyn OSP z województwa lubuskiego. Udział wzięło ok. 300 osób- młodzieży strażackiej z całego województwa.

2. 1 września odbyły się Gminne Dożynki w Podlegórzu , organizowane przez Wsie Radowice i Podlegórz. Dziękuję serdecznie wszystkim Radom Sołeckim za przepiękne wieńce, mieszkańcom Radowic i Podlegórza za przepiękne udekorowanie Wsi, Paniom za przygotowanie poczęstunku. TOK im. T. Wojtera, ZGK , pracownikom Urzędu za przygotowanie Dożynek Gminnych.

3. 2 września uczestniczyłam w Gminnych Dożynkach w Smolnie Wielkim Gmina Kargowa a 9 września w Dożynkach Wojewódzkich w Babimoście.

4. 21 września Gmina Trzebiechów ( Zielona Góra i Gubin) została wyróżniona za wieloletnią, pełną zaufania i sukcesów współpracę partnerską pomiędzy gminami Trzebiechów – Schenkendobern. W Zielonej Górze na Konferencji poświęconej 25-leciu istnienia Euroregionu.

5. W okresie międzysesyjnym zakończono budowy dróg - w Podlegórzu, u. Trojaków, ulice; Kwiatową i Wiśniową ,I etap w Głuchowie, rozpoczęto prace przy ulicach Lisiej, Ptasiej, Sportowej i Sosnowej,

6. Wykonano 4,5 km kanalizacji w Trzebiechowie,

7. Zakonczylismy zbieranie azbestu w ilości 64,611 mg na kwotę 33 254,21 zł dotacja z WFOŚ i GW w Zielonej Górze.

8. Otrzymalismy dofinansowanie z WFOŚ i GW do zakupu lekkiego samochodu przeciwpożarowego dla OSP w Głuchowie na kwotę 30 tys. zł.

9. Uczestniczyłam w przekazaniu karetki pogotowia w SP ZOZ w Sulechowie- przypominam Gmina partycypowała w kosztach zakupu.

10. Uczestniczyłam w spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole w Trzebiechowie i Przedszkolu Niepublicznym w Swarzynicach.

11. W dniu wczorajszym w Komendzie Wojewódzkiej razem z p. Skarbnik podpisałyśmy umowę na wyposażenie OSP w Trzebiechowie i Głuchowie na kwoty 12 200 zł z Funduszu Sprawiedliwości.

Wójt Gminy

Izabella Staszak

Przeczytano: 194 razy.| Wydrukuj|Do góry