Aktualności

09 listopada 2018 11:07 | Aktualności

Inwestycje drogowe zrealizowane w gminie Trzebiechów. Odbiór 5 dróg nastąpi w dniu 16 listopada 2018r.

1.  Przebudowa ul. Wiśniowej i Kwiatowej w Trzebiechowie

a) Wykonawca: Trans Oder-Plus s.c. Piotr Opadczyk, Paweł Opadczyk z Gubina,

b) długość odcinków: ul. Wiśniowa – dł. 165 mb, szer. do 6 m, kostka betonowa
                              ul. Kwiatowa – dł. 180 mb, szer. do 4 m, kostka betonowa

c) całkowita wartość inwestycji: 259 649,03 zł

d) kwota dofinasowania: 165 214,00 zł w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW 2014-2020”.

2. Przebudowa ul. Trojaków wraz z budową kanalizacji deszczowej
i zbiornika wód opadowych w Trzebiechowie – etap I

a) Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „DROMAR” Zygmunt Marszałek z Nowej Wsi

b) długość odcinka: dł. 350 mb, kostka betonowa

c) całkowita wartość inwestycji: 499 030,90 zł

d) kwota dofinasowania: 217 983,00 zł w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (Wojewoda Lubuski)

3. Przebudowa drogi w miejscowości Podlegórz

a) Wykonawca: SOWA R.J.K Spółka Komandytowa z Nowej Soli

b) długość odcinka: dł. 470 mb, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych

c) całkowita wartość inwestycji: 344 585,73 zł

d) kwota dofinasowania: 124 000,00 zł – dotacja celowa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Marszałek Województwa Lubuskiego)

 4. Przebudowa drogi w miejscowości Głuchów – etap I

a) Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowalne „SPIDBUD” Daria Krawczyk z m. Tłoki

b) długość odcinka: dł. 218 mb, kostka betonowa

c) całkowita wartość inwestycji: 197 974,65 zł

d) kwota dofinasowania: 40 000,00 zł – dotacja celowa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Marszałek Województwa Lubuskiego)

W chwili obecnej trwają prac budowlane, polegające na budowie dróg z kostki betonowej  przy ul. Sportowej, Sosnowej, Lisiej i Ptasiej. Inwestycje wykonywane są z dofinasowaniem w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW 2014-2020”.

Izabella Staszak

Wójt Gminy

 

Przeczytano: 261 razy.| Wydrukuj|Do góry