Aktualności

26 listopada 2018 10:31 | Aktualności

I Sesja Rady Gminy

W dniu 23 listopada 2018r odbyła się I Sesja Inauguracyjna VIII kadencję Rady Gminy na lata 2018-2023. Radni elekci złożyli ślubowanie następnie odbyło się tajne głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy. Zgłoszono cztery kandydatury, dwie nie wyraziły zgody pozostały, dwie kandydatury pp. Natalii Paruch i Rafała Ćwiertniewicza. W wyniku tajnego głosowania Rafał Ćwiertniewicz został wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy w Trzebiechowie. Kolejnym punktem był wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Zgłoszono dwie kandydatury pp. Heleny Banachowicz i Daniela Wiktorowicza. Wiceprzewodniczącą w wyniku tajnego głosowania została wybrana radna Helena Banachowicz.
W następnym punkcie porządku obrad I Sesji było złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Trzebiechów. Ślubowanie zostało złożone. Następnie Izabella Staszak - Wójt Gminy pogratulowała radnym wyboru, stwierdzając metaforycznie, że jak Rada tak i Wójt „mają tylko jedną piłkę i jedną bramkę w służbie naszych mieszkańców”, podziękowała mieszkańcom za okazane zaufanie. Obiecała swoją i radnych pracą „odpracować nałożone na nas tak wielkie zobowiązanie”.


Wójt Gminy
Izabella Staszak

Przeczytano: 524 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: