Aktualności

04 grudnia 2018 13:39 | Aktualności

PRZEKAZANIE SPRZĘTU DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ Z TERENU GMINY TRZEBIECHÓW

W dniu 4 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie miało miejsce uroczyste przekazanie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu prowadzonej akcji ratowniczo-gaśniczej, w którym udział wzięli: Izabella Staszak – Wójt Gminy Trzebiechów, Rafał Ćwiertniewicz - Przewodniczący Rady Gminy w Trzebiechowie, Bronisław Wasilewski – Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, Monika Banachowicz – Zastępca Skarbnika Gminy, przedstawiciele OSP w Trzebiechowie: Marek Hryszkiewicz i Paweł Urbański oraz przedstawiciele OSP w Głuchowie: Marek Szymański i Przemysław Mikołajczak. Sprzęt o którym mowa:

- pilarka do drewna Stihl MS 362 C-M – 2 szt.

- wykrywacz 4-gazowy (LEL, CO, H2S, O2) akumulatorowy z ładowarką – 2 szt.

- dyski świetlne ładowalne kpl. 6 szt. w walizce – 2 szt.

zakupiony został w ramach umowy, która Gmina Trzebiechów zawarła z Ministerstwem Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej  - Funduszu Sprawiedliwości. Całkowita wartość zakupionego sprzętu wynosi 13 332,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 00/100), z czego 13 198,68 zł (99% kosztów zadania) stanowi dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości, a 133,32 zł (1% kosztów zadania), stanowi wkład własny Gminy Trzebiechów.

 

Wójt Gminy

- Izabella Staszak -

Przeczytano: 275 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: