Aktualności

10 grudnia 2018 16:28 | Aktualności

Sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym od dnia 23 listopada 2018 roku do dnia 10 grudnia 2018r

1. 26 listopada 2018r wspólnie z p. Danielem S. wzięłam udział w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w sprawie remontów dróg.

2. W dniu 26 listopada  2018r dzięki pomocy , oczywiście jak zwykle BOMADEK-u przywieźliśmy 12 ton żywności dla naszych mieszkańców, kieruje serdeczne słowa podziękowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Panie w mrozie wydawały towar od 27 do 30 listopada 2018r. Bardzo, bardzo dziękuje.

3. W dniu 27 listopada 2018r.  wspólnie z p. Skarbnik i Prezesem Spółki ZGK uczestniczyliśmy w posiedzeniu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, tematyka dotyczyła realizowanych inwestycji w Gminie i jej finansowania.

4. W dniu 27 listopada 2018r Pan Krzysztof Gola - Wójt Bojadła zaprosił mnie na  powitalne spotkanie, udział wziął Zastępca p. Bartłomiej Cybulski.

5. W dniu 30 listopada 2018r Komendant wraz ze swoim  Zastępcą , przyjechali na rozmowę.

6. W dniu 3 grudnia 2018r byłam na rozmowie u p. Wojewody Lubuskiego, następnie wzięłam udział w naradzie Pana Wojewody  z wszystkimi Włodarzami Miast, Gmin i Powiatów. Byłam w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  w Gorzowie Wlkp.

7. W dniu 3 grudnia b.r.  rozpoczęliśmy zakończenie projektu  związanego z turystyką w Swarzynicach, Radowicach i w Trzebiechowie. W Trzebiechowie miejsca parkingowe przy TOK im.T.Wojtera i tablica informacyjna, w ten sposób będziemy mogli zakończyć projekt i rozliczyć w PROW.

8. W dniu 4 grudnia 2018 r w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie miało miejsce uroczyste przekazanie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu prowadzonej akcji ratowniczo-gaśniczej, przedstawiciele OSP w Trzebiechowie i Głuchowa.  Sprzęt o którym mowa to:

- pilarka do drewna Stihl MS 362 C-M – 2 szt.

- wykrywacz 4-gazowy (LEL, CO, H2S, O2) akumulatorowy z ładowarką – 2 szt.

- dyski świetlne ładowalne kpl. 6 szt. w walizce – 2 szt.

zakupiony został w ramach umowy, która Gmina Trzebiechów zawarła z Ministerstwem Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. Całkowita wartość zakupionego sprzętu wynosi 13 332,00 zł  (99% kosztów zadania) stanowi dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości, a 133,32 zł (1% kosztów zadania), stanowi wkład własny Gminy Trzebiechów.

9. W dniu 4 grudnia 2018r. odbyło się walne posiedzenie Związku Powiatowo-Transportowego, zmieniono władze Związku.

10. W dniu 4 grudnia 2018r. podpisałam również umowę  na kontynuację  zadania –  budowy ścieżki rowerowej w stronę Swarzynic.

11. W dniu 4 grudnia 2019r. wspólnie z funkcjonariuszami naszego Posterunku byłam u mieszkanki jednej z Wsi, celem wyjaśnienia nieprawdziwych, niestosownych opowieści związanych z pracą Urzędu czy tez Wójta Gminy.

12. W dniu 10 grudnia 2018r wykonawca z Zielonej Góry wykona nagrzewnice  sali gimnastycznej w Trzebiechowie. 2 tygodnie hala po południu będzie wyłączona z wynajmu. Młodzież będzie miała zajęcia w jednej części.

13. W dniu 6 grudnia 2018r. był Święty Mikołaj u naszych milusińskich , później wspólnie z Panią Dyrektor Domu Pomocy Społecznej odwiedziłyśmy wszystkich mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Dziękuję dzieciom i ich rodzicom za przepięknie udekorowaną choinkę w Urzędzie Gminy. Dzieci z klas I-III w sobotę wraz z 5 opiekunami była w Teatrze Lubuskim  gdzie również do Zielonej Góry zawitał Święty Mikołaj. Składam serdeczne słowa podziękowania p. Bogusławowi Wontorowi który załatwił naszym dzieciom „takie bajeczne spotkanie”.

14. W dniu 7 grudnia wspólnie z wykonawcą naszego planu zagospodarowania przestrzennego byliśmy na rozmowie w Nadleśnictwie Sulechów.

 Izabella Staszak

Wójt Gminy

Przeczytano: 230 razy.| Wydrukuj|Do góry