Aktualności

25 stycznia 2019 15:13 | Aktualności

Spotkanie noworoczne w Trzebiechowie

SPOTKANIE NOWOROCZNE W TRZEBIECHOWIE

 

            W dniu 16 stycznia 2019 r. o godz. 13:00 w auli Zespołu Edukacyjnego
w Trzebiechowie odbyło się coroczne spotkanie noworoczne. Wśród zaproszonych byli m.in.: Stanisław Tomczyszyn – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Krzysztof Kołcz – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, Tadeusz Pająk – Wicestarosta Zielonogórski, Mirosław Andrasiak – Członek Zarządu Powiatu Zielonogórskiego, Jerzy Fabiś – Burmistrz Kargowej, Wojciech Sołtys – Burmistrz Sulechowa, Krzysztof Gola – Wójt Gminy Bojadła, Władysław Piasecki – Prezes Zarządu „BOMADEK” Sp. z o.o., nadkom. Tomasz Szuda – Zastępca Komendanta Policji w Sulechowie, mjr Grzegorz Lustig – 5 Lubuski Pułk Artylerii
w Sulechowie, kpt Mirosław Pacyna – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sulechowie oraz Radni Rady Gminy w Trzebiechowie, Sołtysi i Rady Sołeckie, osoby biorące udział w konkursach na najładniejszą zagrodę, księża z parafii w Smolnie Wielkim i Klenicy, rolnicy,  przedsiębiorcy, nauczyciele, przedstawiciele służby zdrowia, strażacy z OSP , kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy oraz mieszkańcy Trzebiechowa.

            Spotkanie uroczyście zainaugurowali Wójt Gminy Trzebiechów – Izabella Staszak wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Trzebiechowie – Rafałem Ćwiertniewiczem.
W swoim wystąpieniu Wójt Gminy podziękowała gościom za przybycie, przedstawicielom poszczególnych instytucji za współpracę, a mieszkańcom za zaangażowanie na rzecz Gminy Trzebiechów. Podsumowała w kilku zadaniach ubiegły rok, zwróciła uwagę na zakończone
i trwające inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i drogownictwa. Przewodniczący Rady Gminy w Trzebiechowie złożył wszystkim zebranym gościom życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym 2019 Roku. Następnie głos zabrali: Stanisław Tomczyszyn, Krzysztof Kołcz -  Dyrektor Wydziału wręczył Pani Wójt pamiątkowy ryngraf Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, za wieloletnią współpracę i całokształt działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Trzebiechów, Tadeusz Pająk, Jerzy Fabiś, Krzysztof Sołtys oraz Władysław Piasecki, którzy podziękowali Pani Wójt za współpracę oraz złożyli serdeczne życzenia mieszkańcom Gminy Trzebiechów. Spotkanie zwieńczył recital Łukasza Łyczkowskiego - uczestnika The Voice of Poland.

Serdecznie dziękuję Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich ze Swarzynic, pracownikom Urzędu Gminy w Trzebiechowie, pracownikom Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera za pomoc w organizacji spotkania noworocznego.

 

                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                                - Izabella Staszak -

 

Przeczytano: 199 razy.| Wydrukuj|Do góry