Aktualności

24 maja 2019 22:15 | Aktualności

Sprawozdanie z pracy w okresie miedzysesyjnym od dnia 23 marca do dnia 23 maja 2019r

 

1.W dniu 26 marca  odbyło się szkolenie obronne dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy nt. Rola i zadania  administracji publicznej w czasie konfliktów zbrojnych na przykładzie wojny w Iraku i byłej Jugosławii”.

2.27 – 29 marca  odbyło się I Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Lubuskiego.

3.W dniu 2 kwietnia  byłam w redakcji  Gazety Lubuskiej w  sprawie konkursu Gmina na 6 w dwóch kategoriach „Gmina na 6”( przyjazna mieszkańcom i środowisku).

4.W dniu 3 kwietnia  razem z Zastępcą byliśmy we Frankfurcie  w sprawie wspólnego wniosku z INTERREGU V Polska –Brandenburgia  na budowę boiska sportowego w Trzebiechowie  a nasi partnerzy z Schenkendobern kompleks rekreacyjno- sportowy. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły.

5.W dniu 5 kwietnia  w badaniach cytologicznych  wzięło udział 13 Pań. Bardzo proszę Panie o zgłaszanie się  na badania.

6.W dniu odbyło się posiedzenie Powiatowego i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zielonej Górze m.in. w sprawie zapobieżenia ASF.

7.W dniu uczestniczyłam w Kongresie Samorządowym.

8.O naszej Gminie w Tygodniku „Przegląd”  napisała i była  w dniu 11 kwietnia 2019 Pani Regina Dachówna.

9.W dniu 15 kwietnia odbyła się narada w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze w sprawie oświaty , dotyczy przyjęć młodzieży (dwa roczniki) do klas pierwszych  Szkół Ponadgimnazjalnych w szczególności dotyczy to młodzieży z Nowogrodu Bobrzańskiego, Świdnicy, Zaboru.

10.W dniu 15 kwietnia odbyło się podsumowanie konkursu „Gmina na 6” w Kożuchowie.

11. 17 kwietnia  gościliśmy w Gminie delegację ze Lubuskiego Wojskowego Sztabu Wojskowego , Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz delegację Sztabu z Czech.

12.W dniu 19 kwietnia  odbyła się na zaproszenie Prezydenta Miasta Zielonej Góry narada w Urzędzie Miejskim w sprawie przyjęć młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych w Zielonej Górze .

13.W dniach 25-26.05 odbyło się pierwsze po wyborach organizacyjne Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP.

14.W dniach 1-3 maja odbyły się jak co roku imprezy związane ze Świętem Państwowym 3 Maja, Świętem Flagi, Złota Nuta Obrzycy, Zawody Wędkarskie. 18 maja Noc Muzeów. Serdecznie dziękuję Dyrektorowi  K. Sadowskiemu i pracownikom TOK im.T.Wojtera, pracownikom Urzędu i ZGK, Paniom ze wsi Głuchów, Swarzynice, Panu Grzegorzowi Nowakowi – Koło Wędkarskie w Trzebiechowie za organizację , przygotowanie tych trzech dni Świąt.

15. 8 maja w Starostwie Powiatowym odbyło się kolejne posiedzenie w sprawie przyjęć młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych w Zielonej Górze i zadłużenia szpitala powiatowego w Sulechowie, jest propozycja aby Gminy przystąpiły do Spółki. Odczytano pismo Starosty Zielonogórskiego. W naradzie uczestniczyli Wójtowie, Burmistrzowie  Powiatu Zielonogórskiego oraz Zarząd Powiatu i Prezydent Miasta Zielona Góra.

16.11 maja uczestniczyłam w obchodach Dnia Strażaka w Zielonej Górze.

17.13 maja razem z panią Skarbnik podpisałyśmy umowę na dofinansowanie drogi dojazdowej do pól w Głuchowie  razem z Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego Panem Stanisławem Tomczyszynem.

18.W dniu 16 maja odbyło się praktyczne ćwiczenie obronne (ewakuacja dzieci i młodzieży z obiektu szkolnego). Serdecznie dziękuję wszystkim za przygotowanie i zaangażowanie w ćwiczeniu.

19. W dniu 21 maja 50 osób , które brały udział w Konkursie na najładniejszy ogród kwiatowy i warzywny , jak również osoby zaangażowane w prace swoich Rad Sołeckich w 2018 roku,  wzięło udział 50 osób w wycieczce do Parku Mużakowskiego. Serdecznie dziękuję Pani Eli Barsul za organizację i bardzo dobre przygotowanie całej wyprawy.

20.W dniu 23 maja wzięłam udział w naradzie zorganizowanej przez Wojewodę Lubuskiego w sprawie działań samorządu w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa ASF.

21.W okresie międzysesyjnym wykonano 275 m ścieżki rowerowej w kierunku Swarzynic ( koszt 107 055,88 zł dofinansowanie PROW 69 000 zł), pozostało do zrobienia  100 m, wykonano wjazd na drogę przy starej poczcie wjazd do BOMADEKU koszt 7000 zł,(zadanie czeka na poprawkę przez wykonawcę) , poprosiłam wykonawcę o wycenę wjazdu na ulicę Kwiatową, wjazd ulega  zapadaniu, wykonano utwardzenie przez wykonawcę kanalizacji  przy Przychodni Zdrowia ok. 100 m2 , naprawa drogi dojazdowej do pól w Radowicach nastąpi  do 30 maja ( pogoda). Dostawa i montaż 2 kompletów znaków ok. 700-800 zł.

22.Uprzejmie informuje, że przekazałam informację o OSP Trzebiechów i Głuchów do biura Rady Gminy.

23.Odpowiedz na pismo w sprawie remontów wałów powodziowych – odczytać.  

24.Dziekuję Radzie Gminy i Wójtowi Gminy Bojadła za poparcie naszej walki o  remont drogi 278. Pismo Wysoka Rada otrzymała. Bardzo dziękuje.

25.Odpady – odbyły się trzy przetargi na odbiór odpadów z terenu naszej Gminy. Trzy zostały unieważnione ze względu na bardzo wysoką cenę która przy przyjęciu tych warunków wynosiła by  ok.20 i 40 zł. Ogłoszony został czwarty przetarg.     

 

 

 

                                                                Izabella Staszak

                                                               Wójt Gminy

Przeczytano: 155 razy.| Wydrukuj|Do góry