Aktualności

27 czerwca 2019 10:39 | Aktualności

ZAKOŃCZONO BUDOWĘ II ETAPU ŚCIEŻKI ROWEROWEJ TRZEBIECHÓW-SWARZYNICE

  W dniu 17 maja 2019 r., w obecności przedstawicieli Gminy Trzebiechów, Wykonawcy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzono czynności odbiorowe związane z zakończeniem inwestycji pn. „Budowa gminnej drogi rowerowej Trzebiechów – Swarzynice – etap II”

 

   Inwestycja zakładała budowę odcinka drogi rowerowej o długości 275 mb i szerokości 2,0 mb o nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej typu behaton gr. 8 cm
(na podsypce cementowo - piaskowej), na podbudowie z tłucznia gr. 15cm na gruncie stabilizowanym cementem. Na przejazdach zaplanowano kostkę brukową bezfazową typu behaton gr. 8 cm w kolorze czerwonym na podsypce cementowo - piaskowej, podbudowie
z betonu C8/10 gr. 20 cm, na gruncie stabilizowanym cementem. Obramowanie należało wykonać z obrzeży betonowych 8x30 cm, krawężników drogowych najazdowych ustawianych na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Inwestycja obejmowała również wykonanie humusowania skarp wraz z obsiewem nasionami traw.

 

  Wykonawcą prac był firma „DROMAR” z Nowej Wsi. Wartość wykonanych prac wyniosła 107 055,88 zł (słownie: sto siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 88/100). Gmina Trzebiechów na realizację inwestycji pozyskała kwotę 69 820,00 zł w ramach umowy o przyznaniu pomocy nr 00262-6935-UM0410553/18 z dnia 4 grudnia 2018 r. Środki pomocowe zostały przyznane Gminie Trzebiechów przez Zarząd Województwa Lubuskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

                                                                 Wójt Gminy

                                                                 - Izabella Staszak –Przeczytano: 257 razy.| Wydrukuj|Do góry