Aktualności

08 listopada 2019 19:09 | Aktualności

Sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym od dnia 30 września 2019r do dnia 8 listopada 2019r.

 

 1. W dniu 4 października 2019 uczestniczyłam w spotkaniu z panem europosłem panem  prof. Bogusławem Liberadzkim.
 2. W dniu 6 października 2019 razem z Paniami E.Kulik i M.Banachowicz uczestniczyłyśmy w mszy świętej we wsi Ostrzyce (odpust).
 3. W dniu 30 września 2019r odbyła się pikieta w sprawie remontu drogi 278, wzięłam udział.
 4. Dnia 07pażdziernika 2019r odbyła się pikieta związana z remontem drogi 278 na trasie Kruszyna – Radowice, wzięłam udział.
 5. W dniu 8 października 2019  spotkałam się z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska  m.in. w sprawie kontroli odbioru ścieków, wody itd.
 6. Dnia 10 października 2019r uczestniczyłam w Dniu Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Edukacyjnych w Trzebiechowie.
 7. 11 października 2019r Zastępca uczestniczył  w naradzie  techniczno-gospodarczej  Nadleśnictwie Sulechów.
 8. W dniu 14 października 2019 uczestniczyłam w rozmowach kwalifikacyjnych dwóch nauczycieli w sprawie awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.
 9. W dniu 14 października 2019 złożyłam życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników Niepublicznego Przedszkola  w Swarzynicach.
 10. W dniu 15 października 2019r wzięłam udział w uroczystości  z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Powiecie Zielonogórskim w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.
 11. W dniu 16 października 2019 odbyło się w Filharmonii Zielonogórskiej 100- lecie Policji. Między innymi nasza  Gmina otrzymała podziękowanie  wraz statuetką za dobra współpracę.
 12. W dniu 16 października  2019 odbyło się spotkanie z M.Andrasiakiem i A.Stelmasik (etatowy członek Zarządu Powiatu Zielonogórskiego, Dyrektor PZZD)rozmawialiśmy nt. dróg powiatowych , potrzebach, remontach. Wspólnie ustaliliśmy, że zostanie przeprowadzony przez Powiatowy Zarząd Dróg remont jednego pasa na drodze powiatowej Głuchów- Sulechów.
 13. Dnia 17 października 2019r uczestniczyłam w obchodach Dnia Papieskiego organizowanego przez Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie.
 14. 21 października 2019r. odbył się wyjazd do Zielonej Góry na badania cytologiczne, w których uczestniczyły mieszkanki Gminy Trzebiechów.
 15. Nareszcie zakupiliśmy  szczepionki  przeciwko rakowi szyjki macicy, 9 dziewczynek zostało zaszczepionych przez nasz NZOZ w Trzebiechowie.
 16. Pani E.Cipora poinformowała, że kończy z dniem 31 grudnia rehabilitację w Trzebiechowie. Wypowiedzenie Pani E.Cipora złożyła do NFZ w Zielonej Górze.
 17. W dniu 21 października 2019r. uczestniczyłam w pikiecie w sprawie remontu drogi 278.
 18. W dniu 30 października 2019r w Sulechowie uczestniczyłam w Sesji Rady Powiatu Zielonogórskiego.
 19. W dniu 30 października 2019r odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 20. Dnia 31 października 2019r odbyło się podpisanie umowy w sprawie przebudowy ul. Nowej w Trzebiechowie.
 21. W dniu 04 listopada 2019r. uczestniczyłam w posiedzeniu  Zielonogórskiego Związku Powiatowo- Gminnego.
 22. Dnia 05 listopada 2019r. odbyło się spotkanie z Zielonogórskim Zarządem Dróg Wojewódzkich.
 23. Dnia 07 listopada 2019r. uczestniczyłam w spotkaniu w Zaborze nt. inwestycji budowy mostu przez rzekę Odrę oraz budowy obwodnic Droszków i Łaz. W spotkaniu udział wzięli radni Gminy Zabór, Pani Marszałek Województwa Lubuskiego, Panie posłanki K.Osos i A.Dziedzic. Włodarze i radni Gmin Kolsko, Sława, Wschowa, Bojadła , Trzebiechów. Mieszkańcy Wsi Droszków. Łaz, Przytoku.

 

                                                       Izabella Staszak

                                                      Wójt Gminy

Przeczytano: 78 razy.| Wydrukuj|Do góry