Komunikaty

07 października 2016 09:56 | Komunikaty

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie...

czytaj więcej »

19 września 2016 11:25 | Komunikaty

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych.

Witam. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp., w ramach projektu pod nazwą: Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (dalej: CIWON), współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,...

czytaj więcej »

19 września 2016 10:25 | Komunikaty

Proponowany harmonogram spotkań informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców z Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Między Odrą a Bobrem" w terminie od 04.10.2016 do 19.10.2016r.

Harmonogram spotkań informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców w okresie od 4.10.2016 do 19.10.2016r. Lp. Gmina Miejsce Data Godzina Cel komunikacji Adresaci 1 Czerwieńsk Urząd Miasta i Gminy 4.10. 2016 16,30 1. Zapoznanie potencjalnych wnioskodawców...

czytaj więcej »

19 września 2016 09:15 | Komunikaty

Sprawozdanie z wykonania budżetu - I półr. 2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK DOCHODY BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCE Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2016r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administraci rządowej i innych zadań zleconych...

czytaj więcej »

16 września 2016 10:50 | Komunikaty

UWAGA Pomoc żywnościowa - Podprogram 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiechowie informuje, iż osoby zainteresowane pozyskaniem pomocy z banku żywności mogą zgłaszać się do Ośrodka w celu wypełnienia dokumentów kwalifikujących do programu. Kryterium dochodowe: 771 zł na osobę w rodzinie i 951 zł dla osoby samotnie...

czytaj więcej »

15 września 2016 11:09 | Komunikaty

UWAGA! Zamiany w zasiłku rodzinnym!

W dniu l września 2016r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2016r. póz. 35), które obejmują zmiany w zakresie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i mają wpływ na prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego...

czytaj więcej »

12 września 2016 11:40 | Komunikaty

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania dokumentacji technicznej dla ok. 45 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków

Zapytanie ofertowe dotyczy : Opracowania dokumentacji technicznej dla ok. 45 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków o przepływie do 1,2 m3/d wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na terenie Gminy Trzebiechów. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia oraz warunki...

czytaj więcej »

31 sierpnia 2016 07:55 | Komunikaty

FluMania - Flumaniak 2016

Szanowni Państwo, Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy dbając o rozpowszechnienie wiedzy z zakresu profilaktyki grypy, przygotował małe wyzwanie logiczno-intelektualne aplikację mobilną – grę o nazwie FluMania. W ramach kampani organizowany jest również konkurs Flumaniak 2016...

czytaj więcej »

30 sierpnia 2016 10:42 | Komunikaty

UWAGA! Fundusz alimentacyjny!

Informujemy, iż od sierpnia br. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Aby od października 2016 r, otrzymać ww. świadczenie należy złożyć następujące dokumenty: - Prawidłowo wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń, wraz z załącznikiem...

czytaj więcej »

30 sierpnia 2016 10:40 | Komunikaty

UWAGA! Świadczenia rodzinne!

Informujemy, iż od września br. przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych. Aby od listopada 2016 r, otrzymać ww. świadczenia należy złożyć następujące dokumenty: - Prawidłowo wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń, wraz z załącznikiem o wysokości...

czytaj więcej »