Komunikaty

07 listopada 2016 10:35 | Komunikaty

Plastik nie do pieca. Piec nie do plastiku.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku...

czytaj więcej »

24 października 2016 08:28 | Komunikaty

Kampania „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina"

Kampania ta skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej. Każdy z nas w pewnej chwili może stać się pacjentem dlatego tak ważne jest, aby wiedział jak poradzić sobie w polskiej służbie zdrowia. Niestety wiedza...

czytaj więcej »

20 października 2016 10:06 | Komunikaty

UWAGA !!! Informacja dotycząca opóźnionych faktur z ZGK za wodę i ścieki !!!

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W TRZEBIECHOWIE INFORMUJE, IŻ JEST W TRAKCIE PRZEKSZTAŁCANIA Z SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM INFORMUJEMY, IŻ FAKTURY ZA DOSTARCZONĄ WODĘ l ODEBRANE ŚCIEKI ZA III KWARTAŁ...

czytaj więcej »

14 października 2016 12:26 | Komunikaty

Gmina Trzebiechów przedkłada do publicznej konsultacji projekt uchwały w sprawie „Programu Współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok".

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Trzebiechów do zapoznania się z projektem Programu. Uwagi, propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 31 października 2016 r....

czytaj więcej »

07 października 2016 09:56 | Komunikaty

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie...

czytaj więcej »

19 września 2016 11:25 | Komunikaty

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych.

Witam. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp., w ramach projektu pod nazwą: Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (dalej: CIWON), współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,...

czytaj więcej »

19 września 2016 10:25 | Komunikaty

Proponowany harmonogram spotkań informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców z Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Między Odrą a Bobrem" w terminie od 04.10.2016 do 19.10.2016r.

Harmonogram spotkań informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców w okresie od 4.10.2016 do 19.10.2016r. Lp. Gmina Miejsce Data Godzina Cel komunikacji Adresaci 1 Czerwieńsk Urząd Miasta i Gminy 4.10. 2016 16,30 1. Zapoznanie potencjalnych wnioskodawców...

czytaj więcej »

19 września 2016 09:15 | Komunikaty

Sprawozdanie z wykonania budżetu - I półr. 2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK DOCHODY BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCE Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2016r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administraci rządowej i innych zadań zleconych...

czytaj więcej »

16 września 2016 10:50 | Komunikaty

UWAGA Pomoc żywnościowa - Podprogram 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiechowie informuje, iż osoby zainteresowane pozyskaniem pomocy z banku żywności mogą zgłaszać się do Ośrodka w celu wypełnienia dokumentów kwalifikujących do programu. Kryterium dochodowe: 771 zł na osobę w rodzinie i 951 zł dla osoby samotnie...

czytaj więcej »

15 września 2016 11:09 | Komunikaty

UWAGA! Zamiany w zasiłku rodzinnym!

W dniu l września 2016r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2016r. póz. 35), które obejmują zmiany w zakresie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i mają wpływ na prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego...

czytaj więcej »