Komunikaty

05 lipca 2016 16:27 | Komunikaty

PROGRAM BUDOWY OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH w gminie Trzebiechów

GMINA TRZEBIECHÓW PROGRAM BUDOWY OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH Informujemy, że na terenie Gminy Trzebiechów wdrożony zostanie Program budowy oczyszczalni przydomowych dofinansowywanych ze środków unijnych oraz budżetu Gminy Trzebiechów. Wójt Gminy Trzebiechów...

czytaj więcej »

05 lipca 2016 09:05 | Komunikaty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Między Odrą a Bobrem" ogłasza nabór na wolne stanowisko administracyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Między Odrą a Bobrem „ ul. Lipowa 1 66-003 Zabór Ogłasza nabór na wolne stanowisko administracyjne Specjalista ds. administracyjnych Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania : 1. Wymagania konieczne...

czytaj więcej »

05 lipca 2016 08:51 | Komunikaty

Zapytanie ofertowe na budowę chodników w Swarzynicach i Głuchowie.

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: Część I: Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem wraz z przełożeniem istniejącego krawężnika kamiennego. Na zjazdach do nieruchomości projektowana jest kostka betonowa gr.8cm na podbudowie...

czytaj więcej »

28 czerwca 2016 07:33 | Komunikaty

Do nauczycieli, Sołtysów, pracowników Zakładu Gospodarki Komnunalnej, do wszystkich dorosłych.

Szanowni Pństwo wraz z nadejściem wakacji dzieci i młodzież intensywnie korzystają z gminnych placów zabaw oraz ogrodów jordanowskich. Wolny czas najmłodsi spędzają również w miejskich parkach oraz na przyszkolnych boiskach. Nie zawsze zabawy te odbywają się pod czujnym...

czytaj więcej »

23 czerwca 2016 15:19 | Komunikaty

BADANIE STRUKTURY GOSPODARSTW ROLNYCH

od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r. Metody zbierania danych: samodzielne wypełnienie formularza przez Internet (CAWI/CAII) wywiad telefoniczny (CATI) wywiad bezpośredni z ankieterem statystycznym (CAPI) Więcej informacji na temat badania znajduje się na stronie www.stat.gov.pl oraz pod numerem infolinii...

czytaj więcej »

17 czerwca 2016 13:40 | Komunikaty

OGŁOSZENIE dotyczace wywieszania plakatów i ulotek

Wójt Gminy Trzebiechów prosi o poszanowanie dobra wspólnego w zakresie ochrony zieleni oraz utrzymania czystości i porządku w Gminie poprzez zaniechanie wywieszania plakatów, ulotek i innych materiałów w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz przybijania ich do...

czytaj więcej »

09 czerwca 2016 12:23 | Komunikaty

ZAPYTANIE OFERTOWE na „Dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Radowice oraz w miejscowości Trzebiechów”.

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń siłowni zewnętrznej w zakresie wymienionym poniżej oraz obejmuje również swoim zakresem serwisowanie urządzeń w okresie trwania rękojmi z częstotliwością oraz...

czytaj więcej »

09 czerwca 2016 08:49 | Komunikaty

Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!

Fundacja Aby żyć, organizator kampanii społeczno-edukacyjnej pt. „Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!” realizuje działania edukacyjne skierowane do rodziców w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom. „Szczepienia to najskuteczniejsza, bezpieczna i jedyna metoda zapobiegania...

czytaj więcej »

08 czerwca 2016 07:24 | Komunikaty

Rzecznik Praw Obywatelskich - dr Adam Bodnar - zaprasza na wydarzenia w Zielonej Górze

w dniu 8 czerwca 2016 r. do Auli nr 205 (II piętro) na Uniwersytecie Zielonogórskim, ul. Licealna 9 godz. 10.00 – 12.00 Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o szanowaniu i respektowaniu praw obywatela w praktyce. Spotkanie będzie okazją do przedstawienia najważniejszych problemów...

czytaj więcej »

03 czerwca 2016 10:56 | Komunikaty

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Trzebiechów informuje, że podany został do publicznej wiadomości, przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów w Trzebiechowie ul. Sulechowska 2, wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujący: nieruchomość lokalową –...

czytaj więcej »