Komunikaty

22 marca 2016 15:01 | Komunikaty

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY TRZEBIECHÓW

Wójt Gminy zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy są wrażliwi na piękno przyrody, o pomoc w upiększaniu naszej Gminy. W okresie wiosennym rozpoczynają się prace w ogrodach. Jeśli w czasie porządków okaże się, że zbywa Państwu cebulek,...

czytaj więcej »

10 marca 2016 10:02 | Komunikaty

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie upowszechniania sportu - piłka siatkowa.

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie upowszechniania sportu

czytaj więcej »

10 marca 2016 09:31 | Komunikaty

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w TRZEBIECHOWIE ogłasza nabór na stanowisko „pomoc administracyjna”

WYMAGANIA FORMALNE: obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia; wykształcenie średnie...

czytaj więcej »

07 marca 2016 10:25 | Komunikaty

Zmiana terminu dyżuru Biura Porad Obywatelskich

Marcowy dyżur prawnika Biura Porad Obywatelskich jest przeniesiony z ostatniego piątku miesiąca (25 marca) na najblizszy piątek (18 marca). Godziny dyzuru pozostaja bez zmian t.j. 16.00 - 20.00

czytaj więcej »

07 marca 2016 06:40 | Komunikaty

INFORMACJA O WYNIKACH WYBORÓW DO RADY MŁODZIEŻOWEJ W TRZEBIECHOWIE

Na podstawie § 22 Statutu Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie stanowiącej załącznik Nr l do uchwały Nr N/l/47/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia l lipca 2015r. w sprawie powołania Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie/Dz. Urz. Woj. Lubuskiego póz. 1297/ podaje się do publicznej wiadomości...

czytaj więcej »

04 marca 2016 10:05 | Komunikaty

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie upowszechniania sportu - piłka nozna

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie upowszechniania sportu

czytaj więcej »

01 marca 2016 06:50 | Komunikaty

Odbiór pomocy żywnościowej.

Osoby, które złożyły w GOPS wniosek o pomoc żywnościową proszone są o zgłoszenie się po odbiór towaru, który wydawany będzie w magazynie przy ZGK w Trzebiechowie. Prosimy o zabranie ze sobą toreb, kartonów, reklamówek itp. do pakowania towaru. Harmonogram...

czytaj więcej »

18 lutego 2016 08:37 | Komunikaty

Przedłużenie terminy zgłaszenia kandydatów do Rady Młodzieży

Wójt Gminy Trzebiechów podaje do wiadomości: W związku z tym, że w terminie do dnia 17 lutego 2016 r. w okręgu wyborczym Nr 2 liczba zgłoszonych kandydatów do Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie jest mniejsza od liczby mandatów przypadających w okręgu wyborczym /8 mandatów/,...

czytaj więcej »

11 lutego 2016 09:40 | Komunikaty

OGŁOSZENIE o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań samorządu gminy w roku, 2016 w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki

OGŁOSZENIE Gmina Trzebiechów Działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 Nr 0poz. 1118 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiechów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji...

czytaj więcej »

10 lutego 2016 13:59 | Komunikaty

Uwaga rolnicy !!! Zmiana zasad rozdysponowania gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa!

LUBUSKA IZBA ROLNICZA INFORMUJE Uwaga rolnicy !!! Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych oraz pozytywną opinią Rady Terenowej przy Oddziale Terenowym ANR w Gorzowie Wlkp., na terenie województwa lubuskiego obowiązują...

czytaj więcej »