Komunikaty

21 lipca 2016 15:34 | Komunikaty

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w gminie Trzebiechów

Mieszkańcy Gminy, Szanowni Państwo jesteśmy w trakcie opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej pozwalającego pozyskać fundusze unijne w latach 2014-2020. Z zapisów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynika, że gminy które opracowały PGN, czyli gminy posiadające...

czytaj więcej »

13 lipca 2016 14:50 | Komunikaty

Bezpłatny projekt programu badań przesiewowych w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry

11 milionów osób do 2020 roku straci wzrok w wyniku jaskry, jeśli nie wykryjemy choroby odpowiednio wcześnie – apelują eksperci. Trwa kampania edukacyjna zachęcająca Polaków do badań diagnostycznych „Jaskra nie boli – kradnie wzrok”. Mimo, że wzrok...

czytaj więcej »

06 lipca 2016 08:24 | Komunikaty

Zapytanie ofertowe na budowę altany na placu zabaw w Ostrzycach.

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: Budowa altany drewnianej bez podłogi (1 szt.) zlokalizowanej na działce 125/2 w miejscowości Ostrzyce - Gmina Trzebiechów. Zakres zamówienia: Budowa altany drewnianej bez podłogi na działce nr 125/2, posadowionej na istniejącym fundamencie....

czytaj więcej »

05 lipca 2016 16:27 | Komunikaty

PROGRAM BUDOWY OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH w gminie Trzebiechów

GMINA TRZEBIECHÓW PROGRAM BUDOWY OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH Informujemy, że na terenie Gminy Trzebiechów wdrożony zostanie Program budowy oczyszczalni przydomowych dofinansowywanych ze środków unijnych oraz budżetu Gminy Trzebiechów. Wójt Gminy Trzebiechów...

czytaj więcej »

05 lipca 2016 09:05 | Komunikaty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Między Odrą a Bobrem" ogłasza nabór na wolne stanowisko administracyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Między Odrą a Bobrem „ ul. Lipowa 1 66-003 Zabór Ogłasza nabór na wolne stanowisko administracyjne Specjalista ds. administracyjnych Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania : 1. Wymagania konieczne...

czytaj więcej »

05 lipca 2016 08:51 | Komunikaty

Zapytanie ofertowe na budowę chodników w Swarzynicach i Głuchowie.

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: Część I: Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem wraz z przełożeniem istniejącego krawężnika kamiennego. Na zjazdach do nieruchomości projektowana jest kostka betonowa gr.8cm na podbudowie...

czytaj więcej »

28 czerwca 2016 07:33 | Komunikaty

Do nauczycieli, Sołtysów, pracowników Zakładu Gospodarki Komnunalnej, do wszystkich dorosłych.

Szanowni Pństwo wraz z nadejściem wakacji dzieci i młodzież intensywnie korzystają z gminnych placów zabaw oraz ogrodów jordanowskich. Wolny czas najmłodsi spędzają również w miejskich parkach oraz na przyszkolnych boiskach. Nie zawsze zabawy te odbywają się pod czujnym...

czytaj więcej »

23 czerwca 2016 15:19 | Komunikaty

BADANIE STRUKTURY GOSPODARSTW ROLNYCH

od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r. Metody zbierania danych: samodzielne wypełnienie formularza przez Internet (CAWI/CAII) wywiad telefoniczny (CATI) wywiad bezpośredni z ankieterem statystycznym (CAPI) Więcej informacji na temat badania znajduje się na stronie www.stat.gov.pl oraz pod numerem infolinii...

czytaj więcej »

17 czerwca 2016 13:40 | Komunikaty

OGŁOSZENIE dotyczace wywieszania plakatów i ulotek

Wójt Gminy Trzebiechów prosi o poszanowanie dobra wspólnego w zakresie ochrony zieleni oraz utrzymania czystości i porządku w Gminie poprzez zaniechanie wywieszania plakatów, ulotek i innych materiałów w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz przybijania ich do...

czytaj więcej »

09 czerwca 2016 12:23 | Komunikaty

ZAPYTANIE OFERTOWE na „Dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Radowice oraz w miejscowości Trzebiechów”.

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń siłowni zewnętrznej w zakresie wymienionym poniżej oraz obejmuje również swoim zakresem serwisowanie urządzeń w okresie trwania rękojmi z częstotliwością oraz...

czytaj więcej »