Komunikaty

05 lipca 2016 08:51 | Komunikaty

Zapytanie ofertowe na budowę chodników w Swarzynicach i Głuchowie.

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: Część I: Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem wraz z przełożeniem istniejącego krawężnika kamiennego. Na zjazdach do nieruchomości projektowana jest kostka betonowa gr.8cm na podbudowie...

czytaj więcej »

28 czerwca 2016 07:33 | Komunikaty

Do nauczycieli, Sołtysów, pracowników Zakładu Gospodarki Komnunalnej, do wszystkich dorosłych.

Szanowni Pństwo wraz z nadejściem wakacji dzieci i młodzież intensywnie korzystają z gminnych placów zabaw oraz ogrodów jordanowskich. Wolny czas najmłodsi spędzają również w miejskich parkach oraz na przyszkolnych boiskach. Nie zawsze zabawy te odbywają się pod czujnym...

czytaj więcej »

23 czerwca 2016 15:19 | Komunikaty

BADANIE STRUKTURY GOSPODARSTW ROLNYCH

od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r. Metody zbierania danych: samodzielne wypełnienie formularza przez Internet (CAWI/CAII) wywiad telefoniczny (CATI) wywiad bezpośredni z ankieterem statystycznym (CAPI) Więcej informacji na temat badania znajduje się na stronie www.stat.gov.pl oraz pod numerem infolinii...

czytaj więcej »

17 czerwca 2016 13:40 | Komunikaty

OGŁOSZENIE dotyczace wywieszania plakatów i ulotek

Wójt Gminy Trzebiechów prosi o poszanowanie dobra wspólnego w zakresie ochrony zieleni oraz utrzymania czystości i porządku w Gminie poprzez zaniechanie wywieszania plakatów, ulotek i innych materiałów w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz przybijania ich do...

czytaj więcej »

09 czerwca 2016 12:23 | Komunikaty

ZAPYTANIE OFERTOWE na „Dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Radowice oraz w miejscowości Trzebiechów”.

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń siłowni zewnętrznej w zakresie wymienionym poniżej oraz obejmuje również swoim zakresem serwisowanie urządzeń w okresie trwania rękojmi z częstotliwością oraz...

czytaj więcej »

09 czerwca 2016 08:49 | Komunikaty

Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!

Fundacja Aby żyć, organizator kampanii społeczno-edukacyjnej pt. „Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!” realizuje działania edukacyjne skierowane do rodziców w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom. „Szczepienia to najskuteczniejsza, bezpieczna i jedyna metoda zapobiegania...

czytaj więcej »

08 czerwca 2016 07:24 | Komunikaty

Rzecznik Praw Obywatelskich - dr Adam Bodnar - zaprasza na wydarzenia w Zielonej Górze

w dniu 8 czerwca 2016 r. do Auli nr 205 (II piętro) na Uniwersytecie Zielonogórskim, ul. Licealna 9 godz. 10.00 – 12.00 Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o szanowaniu i respektowaniu praw obywatela w praktyce. Spotkanie będzie okazją do przedstawienia najważniejszych problemów...

czytaj więcej »

03 czerwca 2016 10:56 | Komunikaty

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Trzebiechów informuje, że podany został do publicznej wiadomości, przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów w Trzebiechowie ul. Sulechowska 2, wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujący: nieruchomość lokalową –...

czytaj więcej »

31 maja 2016 16:40 | Komunikaty

Punkty Konsultacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia

Od 01 maja do końca 2016 r. Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej realizuje po raz kolejny projekt pn. Punkty Konsultacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Celem projektu jest wzrost dostępu osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia do bezpłatnych i profesjonalnych...

czytaj więcej »

30 maja 2016 09:43 | Komunikaty

Punkt informacyjno – konsultacyjny w dniu 31 maja 2016r. (wtorek) będzie nieczynny.

U W A G A Punkt informacyjno – konsultacyjny, w którym udzielane są informacje i porady dotyczące choroby alkoholowej oraz sposobów radzenia sobie z problemami alkoholowymi w dniu 31 maja 2016r. (wtorek) będzie nieczynny. Czynny będzie w dniu 14 czerwca 2016r. (wtorek) w godz....

czytaj więcej »