Komunikaty

10 lutego 2016 13:57 | Komunikaty

OGŁOSZENIE o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań samorządu gminy w roku, 2016 w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki

OGŁOSZENIE Gmina Trzebiechów Działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 Nr 0poz. 1118 ze zm.) Wójt Gminy Trzebiechów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji...

czytaj więcej »

03 lutego 2016 18:59 | Komunikaty

W lutym marcu i kwietniu dodatkowe porady prawne w czwarty piątek miesiąca.

Jeszcze przez trzy miesiące kontynuowane są porady prawne w czwarty piątek miesiąca. Harmonogram dyżurów doradcy: - Urząd Gminy, ul. Sulechowska 2, Trzebiechów, sekretariat - Każdy czwarty piątek miesiąca - w godzinach od 16:00 do 20:00 - Obowiązują zapisy na poradę - pod numerem...

czytaj więcej »

07 stycznia 2016 10:17 | Komunikaty

Pismo Wojewody Zielonogórskiegop dotyczące pomocy dla Polaków z Ukrainy

W związku z przeprowadzoną przez Rząd Polski w dniu 23 listopada 2015r. ewakuacją grupy 177 osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy proszę o pomoc w zapewnieniu tym osobom warunków do osiedlenia, w szczególności w znalezieniu dla nich mieszkań i miejsc pracy. Osoby...

czytaj więcej »

30 grudnia 2015 09:59 | Komunikaty

Darmowa pomoc prawna dla mieszkanców Gminy Trzebiechów

HARMONOGRAM PRACY PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ w Trzebiechowie Dzień tygodnia Godziny przyjęć Pomocy prawnej udziela Poniedziałek 8.00 – 12.00 Radca Prawny Wtorek 13.00 – 17.00 Adwokat Środa 8.00 – 12.00 Radca Prawny Czwartek 13.00...

czytaj więcej »

02 grudnia 2015 13:18 | Komunikaty

UWAGA Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż osoby zainteresowane pozyskaniem pomocy z banku żywności mogą zgłaszać się do Ośrodka w celu wypełnienia dokumentów kwalifikujących do programu. Kryterium dochodowe: 771 zł na osobę w rodzinie i 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Jednocześnie...

czytaj więcej »

27 listopada 2015 11:03 | Komunikaty

Hamonogramy odbioru odpadów na CAŁY rok 2016.

Ponizej hamonogramy odbioru odpadów na CAŁY rok 2016. Uwaga!!! Odpady BIO będą odbierane w osobnym terminie !!!

czytaj więcej »

24 listopada 2015 13:55 | Komunikaty

Informacja dla hodowców trzody chlewnej, dotycząca afrykańskiego pomoru świń

W związku z nadal trwającym zagrożeniem przeniesienia afrykańskiego pomoru świń ze wschodu Polski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze przekazuje ulotkę pt: „Informacja dla hodowców trzody chlewnej, dotycząca afrykańskiego pomoru świń", z prośbą o jak najszerszy...

czytaj więcej »

17 listopada 2015 07:47 | Komunikaty

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu zielonogórskiego.

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Zielonogórskiego, Informuję, że w dniu 5 sierpnia 2015 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255). Zgodnie z ustawą Powiat od dnia 1 stycznia 2016 r. będzie realizował zadanie zlecone...

czytaj więcej »

12 listopada 2015 13:52 | Komunikaty

Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. System Zastrzegania Kart.

Centrum Prawa Bankowego i Informacji Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Do projektu, od 2008 r. zapraszamy wszystkie gminy w Polsce. Jest realizowany pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, we współpracy z Policją i Federacją Konsumentów. Przeciwdziałamy...

czytaj więcej »