Komunikaty

07 stycznia 2016 10:17 | Komunikaty

Pismo Wojewody Zielonogórskiegop dotyczące pomocy dla Polaków z Ukrainy

W związku z przeprowadzoną przez Rząd Polski w dniu 23 listopada 2015r. ewakuacją grupy 177 osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy proszę o pomoc w zapewnieniu tym osobom warunków do osiedlenia, w szczególności w znalezieniu dla nich mieszkań i miejsc pracy. Osoby...

czytaj więcej »

30 grudnia 2015 09:59 | Komunikaty

Darmowa pomoc prawna dla mieszkanców Gminy Trzebiechów

HARMONOGRAM PRACY PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ w Trzebiechowie Dzień tygodnia Godziny przyjęć Pomocy prawnej udziela Poniedziałek 8.00 – 12.00 Radca Prawny Wtorek 13.00 – 17.00 Adwokat Środa 8.00 – 12.00 Radca Prawny Czwartek 13.00...

czytaj więcej »

02 grudnia 2015 13:18 | Komunikaty

UWAGA Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż osoby zainteresowane pozyskaniem pomocy z banku żywności mogą zgłaszać się do Ośrodka w celu wypełnienia dokumentów kwalifikujących do programu. Kryterium dochodowe: 771 zł na osobę w rodzinie i 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Jednocześnie...

czytaj więcej »

27 listopada 2015 11:03 | Komunikaty

Hamonogramy odbioru odpadów na CAŁY rok 2016.

Ponizej hamonogramy odbioru odpadów na CAŁY rok 2016. Uwaga!!! Odpady BIO będą odbierane w osobnym terminie !!!

czytaj więcej »

24 listopada 2015 13:55 | Komunikaty

Informacja dla hodowców trzody chlewnej, dotycząca afrykańskiego pomoru świń

W związku z nadal trwającym zagrożeniem przeniesienia afrykańskiego pomoru świń ze wschodu Polski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze przekazuje ulotkę pt: „Informacja dla hodowców trzody chlewnej, dotycząca afrykańskiego pomoru świń", z prośbą o jak najszerszy...

czytaj więcej »

17 listopada 2015 07:47 | Komunikaty

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu zielonogórskiego.

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Zielonogórskiego, Informuję, że w dniu 5 sierpnia 2015 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255). Zgodnie z ustawą Powiat od dnia 1 stycznia 2016 r. będzie realizował zadanie zlecone...

czytaj więcej »

12 listopada 2015 13:52 | Komunikaty

Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. System Zastrzegania Kart.

Centrum Prawa Bankowego i Informacji Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Do projektu, od 2008 r. zapraszamy wszystkie gminy w Polsce. Jest realizowany pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, we współpracy z Policją i Federacją Konsumentów. Przeciwdziałamy...

czytaj więcej »

09 listopada 2015 08:29 | Komunikaty

POLICJA RADZI: Nie wpuszczajmy obcych do domów….

Zielonogórscy policjanci po raz kolejny przypominają o ostrożności i proszą o niewpuszczanie do domów obcych osób. Policjanci po raz kolejny odebrali zgłoszenie o kradzieży z mieszkania pieniędzy przez nieznanego mężczyznę, podającego się za pracownika jednej z instytucji. Wczoraj...

czytaj więcej »

05 listopada 2015 14:23 | Komunikaty

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli

Już 2 lutego i 31 marca 2016 r. mijają najbliższe terminy składania wniosków z programu Erasmus + przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, na dofinansowanie w ramach akcji "Mobilność edukacyjna", "Partnerstwa strategiczne" z sektora Edukacja szkolna oraz „Wymiany...

czytaj więcej »

05 listopada 2015 12:06 | Komunikaty

Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym

(pismo z dnia 30 września 2015 r. znak PT3.0723.1.2015.DAY/132) Informuję, że na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze. Ustalenia...

czytaj więcej »