Komunikaty

17 marca 2015 09:36 | Komunikaty

Prosimy o wsparcie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego

Szanowni Państwo , zwracam się z ogromną prośbą o wsparcie finansowe naszej inicjatywy związanej z zakupem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiechowie, włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W przeciągu dwóch lat druhowie Ochotniczej...

czytaj więcej »

17 marca 2015 08:16 | Komunikaty

Wyjazd na darmowe badania cytologiczne

U W A G A !! Panie , które zgłosiły się na badanie cytologiczne ,proszone są o przyjazd do Trzebiechowa 17 kwietnia 2015 r.(piątek) Zbiórka koło Urzędu Gminy Wyjazd na badanie do Zielonej Góry o godzinie 13,00. (Proszę zabrać dowód osobisty). Zapraszam Wójt...

czytaj więcej »

05 marca 2015 12:27 | Komunikaty

Dla lubuskich przedsiebiorców - darmowy wyjazd studyjny do Skandynawii

Szanowni Państwo Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego organizuje wyjazd studyjny dla lubuskich przedsiębiorców do Danii i Szwecji w dniach 19-24 kwietnia 2015 r. Wyjazd połączony jest z udziałem w targach budowlanych BYGGMÄSSAN w Malmö, które odbywają się...

czytaj więcej »

05 marca 2015 09:33 | Komunikaty

List Prezesa KRUS w sprawie wypadków w gospodarstwach rolnych

PREZES KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Artur Brzóska Szanowni Rolnicy, dziękuję Państwu za aktywny udział w działaniach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz zmniejszania liczby wypadków i chorób zawodowych w gospodarstwach rolnych. Dzięki Państwa...

czytaj więcej »

03 marca 2015 07:33 | Komunikaty

Nowe dowody osobiste.

Panie i Panowie Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie województwa lubuskiego Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015 roku nowych przepisów dotyczących dowodów osobistych, a co za tym idzie, nowego wzoru dowodu osobistego, w załączeniu...

czytaj więcej »

10 lutego 2015 09:20 | Komunikaty

Wybory Sołtysów i Rad Sołekich

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutami sołectw Wójt Gminy Trzebiechów zarządził przeprowadzenie wyboru sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Trzebiechów: Borek, Gebice, Głuchów, Ledno - Głęboka, Mieszkowe, Ostrzyce, Podlegórz, Radowice,...

czytaj więcej »

09 lutego 2015 15:39 | Komunikaty

Piękny pałac książąt von Reuss wraz z parkiem na sprzedaż!

Dawna rezydencja książąt von Reuss obecnie mieści się w niej Zespół Edukacyjny. Pałac położony jest w centrum miejscowości po północno wschodniej części drogi wojewódzkiej i oddzielony od niej obszernym dziedzińcem. Za pałacem w kierunku północnym rozciąga...

czytaj więcej »

09 lutego 2015 12:28 | Komunikaty

Bezdomny pies do adopcji

W chwili obecnej na nowego właściciela oczekuje pies rasy mieszanej znaleziony w miejscowości Trzebiechów. Piesek jest bardzo radosny, spokojny i ufny w stosunku do ludzi oraz chętny do zabawy. Jest zadbany. Znaleziony piesek czeka na swojego właściciela. Uwaga! Osoba, która przygarnie...

czytaj więcej »

30 stycznia 2015 13:22 | Komunikaty

Wójt Gminy Trzebiechów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań samorządu gminy w roku, 2015 w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki

OGŁOSZENIE Gmina Trzebiechów Działając na podstawie art.l l ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 Nr Opoz. 1118) Wójt Gminy Trzebiechów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji...

czytaj więcej »

31 grudnia 2014 09:45 | Komunikaty

UWAGA ! ! ! - NOWE GODZINY PRACY URZĘDU GMINY -

Czas pracy Urzędu Gminy Trzebiechów Poniedziałek 7.30 - 16.30 Wtorek- czwartek 7.30 - 15.30 Piątek 7.30 - 14.30 Urząd Stanu Cywilnego Załatwianie pilnych spraw po godz. pracy. (68) 351 41 44

czytaj więcej »