Komunikaty

01 kwietnia 2019 10:46 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.), informuję że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, który został złożony w dniu 29.03.2019 r. wszczęto...

czytaj więcej »

27 marca 2019 13:17 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebiechów w sprawie budowy obiektu infrastruktury technicznej

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.), informuję że na wniosek P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa, który został złożony w dniu 26.03.2019 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania...

czytaj więcej »

19 marca 2019 14:36 | Komunikaty

Wyłączenie prądu w Radowicach!

ENEA Operator sp. z o.o., www.wylaczenia-eneaoperator.pl PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Gmina Trzebiechów Obszar Trzebiechów w dniach: 2019-03-27, w godzinach: 27 mar 08:00 - 27 mar 11:30 Radowice, od 7 do 17, działki 87/2, 15

czytaj więcej »

08 marca 2019 14:39 | Komunikaty

Przerwa w dostawie wody dla miejscowości Trzebiechów, Mieszkowo, Swarzynice

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje, że 12.03.2019 w godzinach: od 9:00 do 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości Trzebiechów, Mieszkowo i Swarzynice.

czytaj więcej »

06 marca 2019 14:22 | Komunikaty

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE! W MIEJSCOWOŚCI OSTRZYCE NR. 36 DO WYDZIERŻAWIENIA BUDYNEK MIESZKALNY LUB NA INNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ O POWIERZCHNI 85M2 BUDYNEK POSIADA: CENTRALNE OGRZEWANIE, WODĘ I KANALIZACJĘ, ORAZ MIEJSCE NA ŁAZIENKĘ. WYDZIERŻAWIAJĄCY: KÓŁKO ROLNICZE OSTRZYCE NR. TEL. 605...

czytaj więcej »

04 marca 2019 20:00 | Komunikaty

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze informuje, że w dniu 07 marca 2019r. o godz.12.00 w Biurze lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Zielonej Górze, ul. Olbrychta 1B, odbędzie się szkolenie z zakresu zasad dokonywania ubojów z konieczności zwierząt gospodarskich...

czytaj więcej »

22 lutego 2019 20:32 | Komunikaty

Wały powodziowe w Gminie Trzebiechów

W dniu 18 lutego 2019 przeszliśmy z pracownikami na odcinku 3 km po wale powodziowym ( w tym po wale betonowym i trawiastym). Wały wykonane z wykorzystaniem płyt betonowych i zapór betonowych na odcinku 2,5 km są w bardzo dobrym stanie, wały nie utwardzone na odcinku 10,5 są w złym stanie...

czytaj więcej »

08 lutego 2019 17:00 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebiechów

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebiechów Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.), informuję ż

czytaj więcej »

25 stycznia 2019 19:16 | Komunikaty

Przypomnienie o obowiązku odśnieżania dachów

W związku z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązku usuwania śniegu z dachów przez właścicieli zarządców oraz użytkowników obiektów budowlanych. Przypominam, że w sytuacji wystąpienia...

czytaj więcej »

15 stycznia 2019 13:43 | Komunikaty

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja

czytaj więcej »