Komunikaty

26 września 2018 14:15 | Komunikaty

Gmina Trzebiechów przedkłada do publicznej konsultacji projekt uchwały w sprawie „Programu Współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019".

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Trzebiechów do zapoznania się z projektem Programu. Uwagi, propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 10 października 2018 r. Termin...

czytaj więcej »

12 września 2018 11:26 | Komunikaty

Program „Czyste Powietrze" dofinansowanie do termomodernizacji dla osób fizycznych.

Szanowni Państwo! Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że wkrótce zostanie ogłoszony nowy Program Priorytetowy NFOŚiGW w Warszawie pn.: „Czyste Powietrze", którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz...

czytaj więcej »

05 września 2018 15:13 | Komunikaty

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie...

czytaj więcej »

30 sierpnia 2018 09:06 | Komunikaty

Działka rolna na sprzedaż.

Wójt Gminy Trzebiechów OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Borek, gmina Trzebiechów oznaczonej działką 178/4 – przeznaczenie wg. SUiKZP – tereny rolnicze – uprawy polowe; nieruchomość wolna...

czytaj więcej »

22 sierpnia 2018 10:36 | Komunikaty

Pomoc w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiechowie informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci w przedszkolu oraz dla dzieci i młodzieży w szkole. Wsparcie może zostać udzielone osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane...

czytaj więcej »

21 sierpnia 2018 14:43 | Komunikaty

!!! DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ !!!

Gmina Trzebiechów posiada następujące nieruchomosci przeznaczone do sprzedaży:

czytaj więcej »

08 sierpnia 2018 11:52 | Komunikaty

UWAGA Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż osoby zainteresowane pozyskaniem pomocy z banku żywności mogą od 1 września zgłaszać się do Ośrodka w celu wypełnienia dokumentów kwalifikacyjnych do programu. Należy dostarczyć dokumenty: - decyzje ZUS/KRUS z 2018r. - zaświadczenie...

czytaj więcej »

06 sierpnia 2018 12:40 | Komunikaty

PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU - Borek.

Obszar Trzebiechów 10 sierpnia Borek w godzinach: 08:00 - 18:00 Borek 1, 9, chlewnia, działka 90. Informacje o planowanych wyłączeniach są również dostępne na stronie internetowej: http://www.wylaczenia-eneaoperator.pl/

czytaj więcej »

03 sierpnia 2018 16:33 | Komunikaty

KOMUNIKAT w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z dnia 03 sierpnia 2018.

K O M U N I K A T Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 03.08.2018 roku w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Trzebiechowie (gm. Trzebiechów)

czytaj więcej »

01 sierpnia 2018 09:11 | Komunikaty

UWAGA w dniu - 1 sierpnia - Urząd Gminy czynny do godziny 14.

Z uwagi na wysokie tempratury i brak klimatyzacji w dniu dzisiejszym Urząd Gminy Trzebiechów pracuje do godziny 14.00.

czytaj więcej »