Komunikaty

07 listopada 2018 08:06 | Komunikaty

UWAGA! - ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE.

Osoby pobierające w gminie Trzebiechów zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności (153 zł) proszone są o możliwie szybki odbiór decyzji zmieniających wysokość zasiłku. Decyzje należy odebrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiechowie ul. Sulechowska 2 w poniedziałki...

czytaj więcej »

12 października 2018 14:17 | Komunikaty

Pismo KRUS w sprawie ubezpieczenia dzieci.

Szanowni Rolnicy, Drodzy Państwo, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informują, że - w ramach ochrony życia i zdrowia dzieci zamieszkujących lereny wiejskie - podjęta została decyzja o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych...

czytaj więcej »

28 września 2018 09:32 | Komunikaty

Postępowanie administracyjne w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków województwa lubuskiego alei lipowej, położonej pomiędzy Sulechowem a Trzebiechowem,

Stosownie do art. 9 ust. 3 b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 roku, póz. 2187, t.j., ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru, uprzejmie proszę o podanie...

czytaj więcej »

26 września 2018 14:15 | Komunikaty

Gmina Trzebiechów przedkłada do publicznej konsultacji projekt uchwały w sprawie „Programu Współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019".

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Trzebiechów do zapoznania się z projektem Programu. Uwagi, propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 10 października 2018 r. Termin...

czytaj więcej »

12 września 2018 11:26 | Komunikaty

Program „Czyste Powietrze" dofinansowanie do termomodernizacji dla osób fizycznych.

Szanowni Państwo! Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że wkrótce zostanie ogłoszony nowy Program Priorytetowy NFOŚiGW w Warszawie pn.: „Czyste Powietrze", którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz...

czytaj więcej »

05 września 2018 15:13 | Komunikaty

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie...

czytaj więcej »

30 sierpnia 2018 09:06 | Komunikaty

Działka rolna na sprzedaż.

Wójt Gminy Trzebiechów OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Borek, gmina Trzebiechów oznaczonej działką 178/4 – przeznaczenie wg. SUiKZP – tereny rolnicze – uprawy polowe; nieruchomość wolna...

czytaj więcej »

22 sierpnia 2018 10:36 | Komunikaty

Pomoc w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiechowie informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci w przedszkolu oraz dla dzieci i młodzieży w szkole. Wsparcie może zostać udzielone osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane...

czytaj więcej »

21 sierpnia 2018 14:43 | Komunikaty

!!! DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ !!!

Gmina Trzebiechów posiada następujące nieruchomosci przeznaczone do sprzedaży:

czytaj więcej »

08 sierpnia 2018 11:52 | Komunikaty

UWAGA Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż osoby zainteresowane pozyskaniem pomocy z banku żywności mogą od 1 września zgłaszać się do Ośrodka w celu wypełnienia dokumentów kwalifikacyjnych do programu. Należy dostarczyć dokumenty: - decyzje ZUS/KRUS z 2018r. - zaświadczenie...

czytaj więcej »