Komunikaty

06 sierpnia 2018 12:40 | Komunikaty

PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU - Borek.

Obszar Trzebiechów 10 sierpnia Borek w godzinach: 08:00 - 18:00 Borek 1, 9, chlewnia, działka 90. Informacje o planowanych wyłączeniach są również dostępne na stronie internetowej: http://www.wylaczenia-eneaoperator.pl/

czytaj więcej »

03 sierpnia 2018 16:33 | Komunikaty

KOMUNIKAT w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z dnia 03 sierpnia 2018.

K O M U N I K A T Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 03.08.2018 roku w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Trzebiechowie (gm. Trzebiechów)

czytaj więcej »

01 sierpnia 2018 09:11 | Komunikaty

UWAGA w dniu - 1 sierpnia - Urząd Gminy czynny do godziny 14.

Z uwagi na wysokie tempratury i brak klimatyzacji w dniu dzisiejszym Urząd Gminy Trzebiechów pracuje do godziny 14.00.

czytaj więcej »

28 lipca 2018 10:22 | Komunikaty

KOMUNIKAT w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia.

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 26.07.2018 roku w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Trzbiechowia (gm. Trzebiechów)

czytaj więcej »

11 lipca 2018 12:23 | Komunikaty

OGŁOSZENIE dla mieszkańców ulicy Parkowej.

Proszę o zabranie swoich pojazdów z terenu przed Pałacem w dniu 14 lipca od godziny 8.00 do godziny 2.00 w nocy. Wójt Gminy Izabella Staszak

czytaj więcej »

10 lipca 2018 17:49 | Komunikaty

Szukamy pracownika !

Wójt Gminy Trzebiechów zatrudni od 1 sierpnia 2018r pracownika na stanowisko ds. organizacyjnych. Szczegóły zostaną ogłoszone na stronie BIP Gminy Trzebiechów. Informacja u Sekretarza Gminy pod nr telefonu 68 351 41 22, 68 351 41 31. Wójt Gminy Izabella Staszak

czytaj więcej »

10 lipca 2018 17:48 | Komunikaty

Budynek do wynajęcia za złotówkę !

Gmina Trzebiechów wynajmie za symboliczną złotówkę budynek po byłej szkole we wsi Głuchów z przeznaczeniem na żłobek. (Lokalizacja obiektu: Głuchów 37a, Numer działki: 102/4 o pow. 0,1439 ha , Powierzchnia lokali przeszło 220m2). W budynku musi być przeprowadzony...

czytaj więcej »

02 lipca 2018 09:12 | Komunikaty

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim

Gmina Trzebiechów bierze udział w projekcie „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim". Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

czytaj więcej »

27 czerwca 2018 14:47 | Komunikaty

INFORMACJA dotycząca miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie województwa lubuskiego.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r.....

czytaj więcej »

25 czerwca 2018 13:56 | Komunikaty

SZKOLNICTWO WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM - KONSULTACJE

Zapraszamy do zgłaszania uwag i wniosków do treści projektu dokumentu pt.: „Kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim do roku 2030”. Celem dokumentu jest zapewnienie efektywnej integracji i spójności działań wszystkich zaangażowanych podmiotów...

czytaj więcej »