Komunikaty

09 czerwca 2018 11:59 | Komunikaty

DECYZJA Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie ustalonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzebiechów na okres 3 lat

DECYZJA Na podstawie art. 24c ust 2 w związku z 27a ust. 3 pkt 2) i 27c ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. póz. 328 ze zm. - dalej u.z.z.w.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca...

czytaj więcej »

08 czerwca 2018 13:00 | Komunikaty

Regionalna Konferencje BGK dla Przedsiebiorców i Samorzadu Terytorialnego

Bank Gospodarstwa Krajowego ma zaszczyt zaprosic na Regionalna Konferencje BGK dla Przedsiebiorców i Samorzadu Terytorialnego Termin 11.06.2018 r. w Hotel Ruben, Sala Rubinowa, Al. Konstytucji 3 Maja 1A, 65-805 Zielona Góra R.S.V.P. www.regionalnekonferencje.bgk.pl do 09.06.2018 r.

czytaj więcej »

07 czerwca 2018 08:36 | Komunikaty

Ruszył nabór wniosków na Lubuską Odnowę Wsi

Zarząd Województwa Lubuskiego, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 913), art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

czytaj więcej »

30 maja 2018 08:05 | Komunikaty

UWAGA ! Dnia 1 czerwca Urząd Gminy nieczynny!

Zgodnie z "ZARZĄDZENIEM NR 120.10.2018 WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 30 maja 2018r w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018r." w dniu 1 czerwca 2018 roku (piątek) Urząd Gminy Trzebiechów będzie nieczynny. W zamian za ten dzień Urząd będzie czynny w dniu 9 czerwca 2018r....

czytaj więcej »

24 maja 2018 11:20 | Komunikaty

CHCESZ STUDIOWAĆ ? MOŻESZ SKORZYSTAĆ ZE STYPENDIUM 1000 ZŁ

Stowarzyszenie Przyjaciele Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu informuje o ufundowaniu stypendiów dla studentów l roku Ogrodnictwo - w programie studiów m.in.; Technologie produkcji ogrodniczej Rośliny zielarskie, grzyby uprawne...

czytaj więcej »

23 maja 2018 16:40 | Komunikaty

W piątek Urząd Gminy czynny do godziny 9.00 !

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 maja 2018 r. Urząd Gminy będzie czynny do godziny 9:00 z powodu szkolenia pracowników

czytaj więcej »

15 maja 2018 13:30 | Komunikaty

UWAGA ! Zamknięta droga w Swarzynicach !

INFORMUJEMY, IŻ W ZWIĄZKU Z INWESTYCJĄ: REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SWARZYNICE W DNIACH 17-18 MAJA DROGA (na odcinku od wjazdu od strony Trzebiechowa do "bocianiego gniazda")

czytaj więcej »

08 maja 2018 13:44 | Komunikaty

Afrykański pomór swiń - APEL do hodowców trzody chlewnej ...

...Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii Szanowni Państwo! ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się...

czytaj więcej »

07 maja 2018 09:31 | Komunikaty

Konsultacje społeczne w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017, póz. 519 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust.1 pkt 1-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

czytaj więcej »

18 kwietnia 2018 08:48 | Komunikaty

PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU - Trzebiechów

Obszar Trzebiechów 25 kwietnia 09.00 - 11.00 Trzebiechów, ul. 3-go Maja - od 2 do 29, Nowa 1, 5B Informacje o planowanych wyłączeniach są również dostępne na naszej stronie internetowej: http://www.wylaczenia-eneaopera

czytaj więcej »