Komunikaty

06 lutego 2018 07:37 | Komunikaty

Szkolenie: „Delegowania pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług”

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy reprezentantów samorządów i przedsiębiorców z terenu Województwa Lubuskiego na bezpłatne szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie „Aglomeracja Zielonogórska” wraz z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii...

czytaj więcej »

01 lutego 2018 12:52 | Komunikaty

WYBORY DO RADY MŁODZIEŻOWEJ W TRZEBIECHOWIE - 28 lutego 2018r.

Wójt Gminy zarządza wybory do Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie. Wybory odbędą się w dniu 28 lutego 2018r. Radnym może zostać i głosować może osoba, która uczy się w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie powyżej klasy V Szkoły Podstawowej i z klas gimnazjalnych, szkole ponadpodstawowej,...

czytaj więcej »

30 stycznia 2018 09:35 | Komunikaty

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś! Zrób to już dziś. To bezpłatne i proste! DZIĘKI NIEMU PODPISZESZ JPK_VAT

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej -przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy. Od l stycznia najmniejsi przedsiębiorcy...

czytaj więcej »

29 stycznia 2018 14:31 | Komunikaty

Wspólnie o Konstytucji

serdecznie zapraszam do udziału w otwartym spotkaniu pod tytułem „Relacje Polski z Unią Europejską w kontekście konstytucyjnym", które odbędzie się 30 stycznia 2018 roku (wtorek) o godz. 16.00 Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego, ai. Wojska Polskiego 71 w Zielonej Górze, Spotkanie...

czytaj więcej »

25 stycznia 2018 07:33 | Komunikaty

Elektroniczne zwolnienia lekarskie - E-ZLA - komunikat ZUS.

Od 1 lipca 2018 r. elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) będą jedyną prawnie dopuszczoną formą zwolnienia lekarskiego. E-ZLA lekarze mogą wystawiać już od początku 2016 r. Wystawione przez lekarza e-ZLA automatycznie przekazywane jest do ZUS i dostępne na Platformie Usług Elektronicznych...

czytaj więcej »

11 stycznia 2018 13:32 | Komunikaty

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców,...

czytaj więcej »

08 stycznia 2018 15:58 | Komunikaty

Dyżury Przewodniczącej Rady Gminy w I pólroczu 2018r.

Uprzejmie przypominam mieszkańców Gminy, że pełnię dyżury co drugi poniedziałek w godzinach od 15,00 do 16,00 w biurze nr 11 Urzędu Gminy. - styczeń 08 i 22 - luty 05 i 19 - marzec 12 i 26 - kwiecień 09 i 23 - maj 07 i 21 - czerwiec 04 i 18 Przewodnicząca Rady Gminy Anna Dunajska ...

czytaj więcej »

02 stycznia 2018 09:12 | Komunikaty

Informacja dotycząca odbioru popiołu!

Uwaga! Osoby, które otrzymały harmonogram odbioru odpadów komunalnych prosimy o jego sprawdzenie. Popiół odbierany jest raz w miesiącu od października do kwietnia włącznie, od maja do września raz na dwa miesiące.

czytaj więcej »

29 grudnia 2017 16:58 | Komunikaty

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Trzebiechów w roku 2018

Wójt Gminy Trzebiechów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów...

czytaj więcej »

27 grudnia 2017 15:03 | Komunikaty

Informacja o stawkach za wodę i ścieki.

Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r. poz. 139 z późn.zm.) informuję, że w związku z niepodjęciem przez Radę Gminy w Trzebiechowie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe...

czytaj więcej »