Komunikaty

11 stycznia 2018 13:32 | Komunikaty

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców,...

czytaj więcej »

08 stycznia 2018 15:58 | Komunikaty

Dyżury Przewodniczącej Rady Gminy w I pólroczu 2018r.

Uprzejmie przypominam mieszkańców Gminy, że pełnię dyżury co drugi poniedziałek w godzinach od 15,00 do 16,00 w biurze nr 11 Urzędu Gminy. - styczeń 08 i 22 - luty 05 i 19 - marzec 12 i 26 - kwiecień 09 i 23 - maj 07 i 21 - czerwiec 04 i 18 Przewodnicząca Rady Gminy Anna Dunajska ...

czytaj więcej »

02 stycznia 2018 09:12 | Komunikaty

Informacja dotycząca odbioru popiołu!

Uwaga! Osoby, które otrzymały harmonogram odbioru odpadów komunalnych prosimy o jego sprawdzenie. Popiół odbierany jest raz w miesiącu od października do kwietnia włącznie, od maja do września raz na dwa miesiące. Nie ma odbioru popiołu w miesiącach: maj, lipiec, wrzesień Harmonogramy...

czytaj więcej »

29 grudnia 2017 16:58 | Komunikaty

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Trzebiechów w roku 2018

Wójt Gminy Trzebiechów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów...

czytaj więcej »

27 grudnia 2017 15:03 | Komunikaty

Informacja o stawkach za wodę i ścieki.

Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r. poz. 139 z późn.zm.) informuję, że w związku z niepodjęciem przez Radę Gminy w Trzebiechowie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe...

czytaj więcej »

22 grudnia 2017 10:40 | Komunikaty

Punkt informacyjno – konsultacyjny

U W A G A W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 uruchomiony został punkt informacyjno – konsultacyjny, w którym udzielane będą informacje i porady dotyczące choroby alkoholowej oraz sposobów radzenia sobie...

czytaj więcej »

15 grudnia 2017 14:22 | Komunikaty

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!! JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA? Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI. Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia...

czytaj więcej »

05 grudnia 2017 13:37 | Komunikaty

UWAGA - Punkt Konsultacyjny - zmiana terminu

Punkt informacyjno – konsultacyjny, w którym udzielane są informacje i porady dotyczące choroby alkoholowej oraz sposobów radzenia sobie z problemami alkoholowymi w dniu 26 grudnia 2017r. (wtorek) będzie nieczynny. Czynny będzie w dniu 19 grudnia 2017r. (wtorek) w godz. od 16.00...

czytaj więcej »

05 grudnia 2017 09:05 | Komunikaty

PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU - Ostrzyce

PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Świebodzin - Ostrzyce, od 1, do 35, od 70, do 77, remiza, sklep, kaplica, w dniach: 2017-12-13,w godzinach: 13 gru. 09:00 - 13 gru. 13:30 ENEA Operator sp. z o.o., www.wylaczenia-eneaoperator.pl Informacje o planowanych wyłączeniach są również dostępne na...

czytaj więcej »

30 listopada 2017 13:26 | Komunikaty

PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU - Podlegórz

PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Świebodzin - Podlegórz 72, tkalnia, w dniach: 2017-12-08, w godzinach: 8 gru 09:00 - 8 gru 13:30 ENEA Operator sp. z o.o., www.wylaczenia-eneaoperator.pl Informacje o planowanych wyłączeniach są również dostępne na naszej stronie internetowej: http://www.wylaczenia-eneaoperator.pl/ oraz...

czytaj więcej »