Komunikaty

26 czerwca 2019 13:09 | Komunikaty

Skrócony czas pracy Urzędu Gminy Trzebiechów w dniu 26 czerwca 2019r

W związku z upałami wprowadzony zostaje skrócony czas pracy Urzędu Gminy Trzebiechów W dniu 26 czerwca 2019 r. - Urząd będzie czynny w godzinach od 730 do 1400 Wójt Gminy /-/ Izabella Staszak ...

czytaj więcej »

17 czerwca 2019 19:55 | Komunikaty

UWAGA! Świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia „dobry start”

Świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia „dobry start”, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiechowie informuje, iż w związku ze zmianami przepisów, od dnia 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze (500plus)...

czytaj więcej »

12 czerwca 2019 11:47 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebiechów

Trzebiechów, dnia 12 czerwca 2019 r. Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) w związku z art. 97 §1 pkt) 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz....

czytaj więcej »

07 czerwca 2019 13:01 | Komunikaty

Utrudnienia w ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 278 odc. Sulechów - Konotop

Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. - Wykonawca inwestycji pn.:"Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 na odc. Sulechów - Konotop (Etap II - 35+900 - 38+650)" informuje, że w związku z wykonywaniem w dniu 08.06.2019 prac związanych z budową przepustu w km 38+032 i przyjętą...

czytaj więcej »

31 maja 2019 22:30 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW

z dnia 30 maja 2019r. Wójt Gminy Trzebiechów zaprasza mieszkańców gminy do konsultacji, których przedmiotem jest wzorcowy projekt statutu wszystkich sołectw Gminy Trzebiechów. Konsultacje obejmują obszar całej gminy i są skierowane do mieszkańców poszczególnych...

czytaj więcej »

16 maja 2019 16:28 | Komunikaty

Planowane wyłączenie prądu w Radowicach

ENEA Operator sp. z o.o., www.wylaczenia-eneaoperator.pl Obszar Trzebiechów W dniach: 2019-05-24, w godzinach: 24 maj 08:30 - 24 maj 12:30 Radowice, od 1 do 6, 17a, od 18 do 29, od 39 do 49A, 55, 60, 60a, działki 104/3, /5, 115, 128, 132, 148, świetlica, była stacja kolejowa. ...

czytaj więcej »

08 maja 2019 20:53 | Komunikaty

Planowane wyłączenie prądu w Radowicach

ENEA Operator sp. z o.o., www.wylaczenia-eneaoperator.pl Obszar Trzebiechów w dniach: 2019-05-14, w godzinach: 14 maj 08:00 - 14 maj 14:30 Radowice 1, 2, od 41 do 49a, od 55 do 61, działka 132, świetlica.

czytaj więcej »

23 kwietnia 2019 13:04 | Komunikaty

Wójt Gminy Trzebiechów pilnie zatrudni

Wójt Gminy Trzebiechów pilnie zatrudni: 1) na zastępstwo pracownika do prowadzenie spraw organizacyjnych - obsługa sekretariatu, 2) na zastępstwo pracownika do prowadzenie spraw z zakresu obsługi rady gminy oraz prowadzenie części zagadnień dot. rolnictwa i ochrony środowiska. ...

czytaj więcej »

16 kwietnia 2019 09:18 | Komunikaty

Zatrudnienie na czas określony

Urząd Gminy Trzebiechów zatrudni na zastępstwo pracownika do prowadzenie spraw z zakresu obsługi rady gminy oraz prowadzenie części zagadnień dot. rolnictwa i ochrony środowiska. Określenie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych: pełna zdolność do czynności...

czytaj więcej »