Urząd Gminy Trzebiechów
https://trzebiechow.pl

27 marca 2018 08:47 | Komunikaty

UWAGA - ELEKTRONICZNA KARTA DUŻEJ RODZINY !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiechowie informuje, iż od miesiąca stycznia 2018, w związku ze zmianą ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), istnieje możliwość ubiegania się o elektroniczną (mobilną) kartę dużej rodziny. Wnioskować o tę formę mogą zarówno osoby nie posiadające kart w ogóle jak i posiadacze kart tradycyjnych (plastikowych).

Aby otrzymać elektroniczną KDR należy:
1. złożyć wniosek w GOPS ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub za pośrednictwem portalu Emp@tia, podając dane osób, dla których wnioskuje o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR,
2. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez gminę, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty,
3. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz Hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu,
4. spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.

W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty Elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie tej Karty do dnia 31 grudnia 2019 r.
Od 1 stycznia 2018r. gdy członek rodziny wielodzietnej złoży wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złoży wniosek o dodatkową formę karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21zł.

Więcej szczegółów na stronie:
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9638,jak-otrzymac-mkdr-i-z-niej-korzystac.html