Komunikaty

17 października 2017 07:48 | Komunikaty

List Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Marcin Cichy

Szanowni Państwo,
szerokopasmowy dostęp do internetu staje się coraz bardziej powszechny. Postęp technologiczny w zakresie treści cyfrowych i przesyłu danych, wymaga jednak zwiększania przepustowości oraz szybkiego rozwoju sieci nowej generacji.

Z tego powodu Prezes UKE nałożył na operatorów telekomunikacyjnych zobowiązania do wybudowania określonej liczby stacji bazowych w wyznaczonych miejscach. Operatorzy napotykają jednak trudności w procesach inwestycyjnych, w tym na opór lokalnych społeczności. Może on wynikać m.in. z obaw związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym. Wskazać należy, że nie ma żadnych naukowo potwierdzonych i uznanych przez społeczność naukową dowodów wskazujących na negatywny wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizmy żywe. Fakt ten potwierdza raport Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego, opracowany przy współudziale Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego1.

Rozbudowa sieci, za którą idzie poprawa zasięgu i jakości usług, nie tylko pozwala walczyć z problemem wykluczenia cyfrowego, ale także przyczynia się do rozwoju przedsiębiorstw i tworzenia nowych miejsc pracy.

Badania2 wskazują na liczne korzyści płynące z cyfryzacji, w szczególności dla osób w wieku 45+. Wzrost dostępu do internetu, a także umiejętności korzystania z niego, znajdują swoje odzwierciedlenie we wzroście zatrudnienia, płac, liczby osób aktywnych społecznie, a także oszczędnościach w kontakcie z instytucjami publicznymi oraz niższymi kosztami życia.

Brak możliwości konstruktywnej współpracy przy realizacji zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych niesie ze sobą zagrożenie ich niewykonania. Oznacza to realne szkody nie tylko dla instytucji publicznych, ale także dla samych mieszkańców gmin znajdujących się na obszarach objętych zobowiązaniami.

Jako regulator rynku telekomunikacyjnego zwracam się z prośbą o wsparcie dla działań operatorów zmierzających do rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, podejmowanych na podległym Państwu obszarze, m.in. poprzez umożliwianie budowy stacji bazowych.

Z poważaniem, Prezes
Marcin Cichy

----------

1. https://www.gov.pl/cyfryzacja/raport-z-pilotazowych-badan-i-analiz-dotyczacych-dopuszczalnych-poziomow-pol-elektromagnetycznych

2. Korzyści ekonomiczne z integracji cyfrowej osób 45+. Wyniki badań projektu; Polska Cyfrowa Równych Szans, PwC, 2012 r.

Przeczytano: 412 razy.| Wydrukuj|Do góry