Komunikaty

27 grudnia 2017 15:03 | Komunikaty

Informacja o stawkach za wodę i ścieki.

Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r. poz. 139 z późn.zm.) informuję, że w związku z niepodjęciem przez Radę Gminy w Trzebiechowie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Trzebiechów od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. obowiązywać będą następujące taryfy:

1) dla odbiorców indywidualnych, zakładów i firm o poborze wody do 100 m3 na rok

- za 1 m3 dostarczenia wody 4,40 zł + podatek VAT

- za 1 m3 odprowadzenia ścieków 5,24 zł + podatek VAT

- miesięczna opłata abonamentowa 3,00 zł + podatek VAT od każdego odbiorcy

2) dla zakładów i firm o poborze wody powyżej 100 m3 na rok

- za 1 m3 dostarczenia wody 4,40 zł + podatek VAT

- za 1 m3 odprowadzenia ścieków 5,24 zł + podatek VAT

- miesięczna opłata abonamentowa 7,00 zł + podatek VAT od każdego odbiorcy

 

Prezes ZGK w Trzebiechowie Spółka z o.o.

Krzysztof Zakrzewski

Przeczytano: 343 razy.| Wydrukuj|Do góry