Komunikaty

29 grudnia 2017 16:58 | Komunikaty

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Trzebiechów w roku 2018

Wójt Gminy Trzebiechów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2018r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Przeczytano: 223 razy.| Wydrukuj|Do góry