Komunikaty

27 lutego 2018 15:10 | Komunikaty

„Eko Mieszkaniec - Dotacja na ograniczenie niskiej emisji"

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze
ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego:
„Eko Mieszkaniec - Dotacja na ograniczenie niskiej emisji"

Wnioskodawcy Programu: osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą, kościelne osoby prawne oraz związki wyznaniowe.

Przedmiot   dofinansowania:   przedsięwzięcia   realizowane   na   terenie województwa lubuskiego polegające na likwidacji źródeł tzw. „niskiej emisji", tj. lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych opalanych paliwami stałymi oraz ich wymianie na nowoczesne źródła ciepła. Dotacja udzielana jest wyłącznie właścicielom budynków jednorodzinnych
i lokali mieszkalnych.

Budżet Programu na 2018 rok wynosi 1.000.000,00 PLN.

Nabór wniosków: odbywa się od 27 lutego do 31 maja 2018 roku. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Decyduje data wpływu wniosku do Funduszu. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wypełniony wniosek w wersji papierowej (w jednym egzemplarzu) wraz z  wymaganą  dokumentacją  należy  dostarczyć  osobiście  w  godzinach: poniedziałek od 10.00 do 16.00, wtorek - piątek: od 9.00 do 14.00 lub wysłać do siedziby Funduszu, na adres:

WFOŚiGW w Zielonej Górze
65-602 Zielona Góra
ul. Miodowa 11
z dopiskiem „Eko Mieszkaniec"

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.wfosigw.zgora.pl oraz są udzielane pod numerami telefonów: 68 419 6914,68 419 69 30.

Przeczytano: 333 razy.| Wydrukuj|Do góry