Komunikaty

21 czerwca 2018 17:46 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE o udostępnieniu PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Komponentu 1 - Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły,

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP I OPDOW) udostępniła do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze, Kontrakt 1B.1/1(a) Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry. Przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyckiej – Etap II (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM).

Każdy zainteresowany może:

A) zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 25 czerwca 2018r. do dnia 6 lipca 2018r. włącznie (10 dni roboczych), w siedzibie:
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Góra, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
- Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
- Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
- Urzędu Gminy Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
- Urzędu Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
- Urzędu Gminy w Cybince, ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
- Urzędu Gminy w Bojadłach, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
- Urzędu Gminy Zabór, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
- Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
- Urzędu Gminy Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
- Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
- Urzędu Gminy Zielona Góra, ul. Dąbrowskiego 41, 65-021 Zielona Góra, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
- Urzędu Gminy Nowa Sól, ul. Moniuszki 3a, 67-100 Nowa Sól, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
- Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
- Jednostki Realizującej Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (JRP I OPDOW) PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu, ul. Kochanowskiego 91b, 51-602 Wrocław, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00; l

lub poprzez stronę internetową:
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pod adresem – www.wroclaw.rzgw.gov.pl;
- Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, pod adresem – www.odrapcu.pl;
- Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim – www.krosnoodrzanskie.pl;
- Urzędu Miejski w Gubinie – www.gubin.pl;
- Urzędu Gminy Gubin – www.gminagubin.pl;
- Urzędu Gminy Trzebiechów – www.trzebiechow.pl;
- Urzędu Gminy w Cybince – www.cybinka.pl;
- Urzędu Gminy w Bojadłach – www.bojadla.pl;
- Urzędu Gminy Zabór – www.gminazabor.pl;
- Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku – www.czerwiensk.pl;
- Urzędu Gminy Sulechów – www.sulechow.pl;
- Urzędu Miasta Zielona Góra – www.zielona-gora.pl;
- Urzędu Gminy Zielona Góra – www.gminazg.pl;
- Urzędu Gminy Nowa Sól – www.gminanowasol.pl;
- Urzędu Miejskiego w Nowej Soli – www.nowasol.pl

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM w formie pisemnej pod w/w adresami lub w formie elektronicznej na adres e-mail: jrp1.wroclaw@wody.gov.pl w dniach od dnia 25 czerwca 2018r. do dnia 6 lipca 2018r. (włącznie). Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu.

Po okresie 10 dni roboczych udostępnienia do wglądu dokumentu (od 25 czerwca 2018r. do 6 lipca 2018r.) w dniach:
- 9 lipca 2018r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Hotelu Odra w Krośnie Odrzańskim, ul. Grobla 27, 66-600 Krosno Odrzańskie;
- 10 lipca 2018r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Pensjonatu „Korona”, ul. M. Konopnickiej 43, 67-106 Modrzyca
odbędą się spotkania otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na których przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, odbędą się publiczne dyskusje dotyczące tego dokumentu oraz dyskusje nad złożonymi do niego wcześniej lub w trakcie spotkań wnioskami i uwagami.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Lubuski dodatek do Gazety Wyborczej, Gazeta Lubuska), wywieszenie na tablicach ogłoszeń w: PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu, PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, Urzędzie Gminy Nowa Sól, Urzędzie Miejskim Nowa Sól, Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, Urzędzie Gminy w Gubinie, Urzędzie Miejskim w Gubinie, Urzędzie Gminy w Trzebiechowie, Urzędzie Gminy w Cybince, Urzędzie Gminy w Bojadłach, Urzędzie Gminy Zabór, Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku, Urzędzie Gminy Sulechów, Urzędzie Miasta Zielona Góra, Urzędzie Gminy Zielona Góra jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.


Plan Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu na roboty 1B.1_1(a)

> Załącznik 1 - Plan działań łagodzących

> Załącznik 2 - Plan działań monitoringowych

> Załącznik 3 - Zestawienie krajowych aktów prawnych związanych z ochroną środowiska

> Załącznik 4 - Kopie prawomocnych decyzji administracyjnych

        - Decyzja Burmistrza Czerwieńska z dnia 18.07.2011

        - Postanowienie Burmistrza Czerwieńska z dnia 28.11.2011

> Załącznik 5a - Mapa lokalizacji głównych elementów Zadania

> Załącznik 5b - Mapa lokalizacji głównych elementów Zadania na tle obszarów chronionych

> Załącznik 6 - Plany sytuacyjne ostróg

        - Załącznik 6a - typowa ostroga-zakres odbudowy konstrukcji ostrogi 100%

        - Załącznik 6b - typowa ostroga-zakres odbudowy konstrukcji ostrogi 50%

> Załącznik 7 - Sposób postępowania z masami ziemnymi wydobytymi z dna rzeki

 

Przeczytano: 324 razy.| Wydrukuj|Do góry