Komunikaty

27 czerwca 2018 14:47 | Komunikaty

INFORMACJA dotycząca miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie województwa lubuskiego.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jedn. tekst  Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r.. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (jedn. tekst. Dz. U. z 2016r. poz. 1602), uwzględniając bieżące oceny jakości  Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych z terenu województwa lubuskiego informuje, iż według stanu na dzień 25 czerwca 2018r. na terenie województwa obecnie otwarte są niżej wymienione miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli:

MIEJSCA OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO –

wg stanu na dzień 25 czerwca 2018r.

 

Powiat

 

Nazwa akwenu

Miejsce wykorzystywane do kąpieli

Gmina

Data rozpoczęcia sezonu

Ocena jakości wody

międzyrzecki

Jezioro Chycińskie

Ośrodek Wypoczynkowy AWF

Bledzew

25.06.2018

 woda przydatna do kąpieli

świebodziński

Jezioro Goszcza

"Plaża Goszcza" w miejscowości Lubrza

Lubrza

22.06.2018

 woda przydatna do kąpieli

Jezioro Niesłysz

"Plaża Tyczyno" w miejscowości Tyczyno

Lubrza

22.06.2018

 woda przydatna do kąpieli

Jezioro Paklicko

Ośrodek Wypoczynkowo-Kolonijny Nowy Dworek

Świebodzin

25.06.2018

 woda przydatna do kąpieli

zielonogórski

Sztuczny zbiornik wodny

Świdnica - Zalew Świdnicki

Świdnica

22.06.2018

 woda przydatna do kąpieli

żagański

Zbiornik wodny Małomice - prawa strona

Zbiornik wodny Małomice - prawa strona

Małomice

25.06.2018

 woda przydatna do kąpieli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje:

       Nie należy korzystać z kąpieli w wodzie, która jest mętna oraz ma zmienioną barwę i zapach, co może świadczyć o silnym zakwicie glonów, a zwłaszcza sinic w zbiorniku wodnym, ze względu na możliwość wystąpienia ujemnych skutków zdrowotnych u osoby kąpiącej się
w takiej wodzie.

        W przypadku zmian jakości wody wydawane będą stosowne informacje.

Aktualne informacje o jakości wody w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli  można uzyskać u organizatorów oraz właściwych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa lubuskiego.

       Terminy i warunki udostępniania poszczególnych miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli określają organizatorzy.

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO–EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP.

                      66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B

tel. (0-95) 722-60-57,  fax (0-95) 722-46-52

www.wsse.gorzow.pl

e-mail: wsse@wsse.gorzow.pl

NIP: 599-10-23-564

                                                                                                          

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

Przeczytano: 339 razy.| Wydrukuj|Do góry