Komunikaty

25 czerwca 2018 13:56 | Komunikaty

SZKOLNICTWO WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM - KONSULTACJE

Zapraszamy do zgłaszania uwag i wniosków do treści projektu dokumentu pt.: „Kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim do roku 2030”.

Celem dokumentu jest zapewnienie efektywnej integracji i spójności działań wszystkich zaangażowanych podmiotów na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim. Stanowić on będzie zarówno dla władz samorządowych województwa, uczelni wyższych, jak
i samorządów miast akademickich wsparcie procesów decyzyjnych i ułatwi ukierunkowanie działań
w kontekście zdiagnozowanych wyzwań.

Termin konsultacji:

data rozpoczęcia konsultacji – 13.06.2018 r.

data zakończenia konsultacji – 10.07.2018 r.

Forma konsultacji:

konsultacje pisemne – uwagi i wnioski do projektu dokumentu można składać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat.dr@lubuskie.pl

Spotkania otwarte:

Zielona Góra , 2 lipca 2018 r.,  godz. 11:00,

Rektorat Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, sala 205 (II piętro)

Gorzów Wielkopolski , 4 lipca 2018 r.,  godz. 11:00,

Biblioteka Główna Akademii im. Jana z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Fryderyka Chopina 52, sala konferencyjna (II piętro)

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Dokument znajduje się pod adresem:

http://bip.lubuskie.pl/389/2687/Zaproszenie_do_konsultacji_tresci_projektu_dokumentu_pt__0D_0A_E2_80_9EKierunki_rozwoju_szkolnictwa_wyzszego_w_wojewodztwie_lubuskim_do_roku_2030_E2_80_9D_0D_0A/#

Przeczytano: 193 razy.| Wydrukuj|Do góry