Komunikaty

28 lipca 2018 10:22 | Komunikaty

KOMUNIKAT w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia.

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze

z dnia 26.07.2018 roku w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego w Trzbiechowia (gm. Trzebiechów)

zaopatrującego miejscowości: Mieszkowo. Swarzynice. Trzebiechów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdań z badań próbki wody pobranej z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., po. 2294).

W badanej próbce wody stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę bakterii i przekroczenie najwyższej dopuszczalnej zawartości manganu.

Przekroczenie manganu nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, może natomiast obniżyć cechy organoleptyczne wody, tj. brunatne zabawienie ceramiki sanitarnej i innych powierzchni, przebarwienie bielizny podczas prania.
Ogólna liczba bakterii nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak do czasu przywrócenia jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, do celów konsumpcyjnych, tj.: do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, powinna być używana wyłącznie po gotowaniu przez minimum 2 minuty.

Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno - bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).

Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić okresowe pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Powyzsze informacje obowiązują do czasu odwołania !


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

w Zielonej Górze

Przeczytano: 985 razy.| Wydrukuj|Do góry