Komunikaty

22 sierpnia 2018 10:36 | Komunikaty

Pomoc w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiechowie informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci w przedszkolu oraz dla dzieci i młodzieży w szkole. Wsparcie może zostać udzielone osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe o którym mowa w art.8 w/w ustawy tj. w przypadku rodziny 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie czyli 771,00 zł.

Osoby zainteresowane w/w formą pomocy mogą składać wnioski wraz wymaganymi dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku od l sierpnia 2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 3514263 lub w siedzibie GOPS w Trzebiechowie.

Przeczytano: 439 razy.| Wydrukuj|Do góry