Komunikaty

12 października 2018 14:17 | Komunikaty

Pismo KRUS w sprawie ubezpieczenia dzieci.

Szanowni Rolnicy, Drodzy Państwo,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informują, że - w ramach ochrony życia i zdrowia dzieci zamieszkujących lereny wiejskie - podjęta została decyzja o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników, realizowanego przez Pocztowe Towarzysko Ubezpieczeń Wzajemnych.
Dotychczasowe działania związane z taką formą ubezpieczenia dzieci spotkały się dużym zainteresowaniem i bardzo dobrym przyjęciem wśród rolników, lak wiec ich kontynuowanie jest odpowiedzią na potrzebę środowiska rolniczego.
Dzięki działaniom prewencyjnym podejmowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz coraz bardziej powszechnemu przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w pracy: rolniczej - ryzyko wypadków i ich liczba maleje. Niemniej jednak, dzieci rolników, które pozostają w otoczeniu ich pracy narażone sq na zwiększone ryzyko wypadków i wymagają szczególnej ochrony ubezpieczeniowej.
Umowna ubezpieczenia będzie obowiązywała w okresie od 14.10.2018 r. do 13.10.2019 r. i jest finansowana w całości przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie dzieci do lat 16. pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznym rolników.
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia, wysokości świadczeń oraz dane teleadresowe - do zgłaszania szkód dostępne będą na stronach internetowych: www.krus.gov.pl i www.fusr.gov.pl -bezpośrednio w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz pod numerem telefonu: 22 745 13 40 (nd poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 17.00).

Przeczytano: 208 razy.| Wydrukuj|Do góry